ČísloDodávateľPredmetDátum úhradySuma *Spôsob úhradyPoznámka
 1  SPP - OcÚ  plyn vyúčt.  25.1.2017  -1337,47    
2 SPP - TJ plyn vyúčt. 25.1.2017 -366,56    
3 SPP - 33 pyn vyúčt. 25.1.2017 -1,13    
4 SPP - Ocú plyn 30.1.2017 231,-    
5 SPP - TJ plyn 30.1.2017 34,-    
6 SPP - 33 plyn 30.1.2017 5,-    
7 Centrálny depozitár vedenie účtu 13.2.2017 432,-    
8 CBC Slovakia prenájom kopírky 30.1.2017 78,48    
9 Tavos vodné 30.1.2017 521,10    
10 Obec J.Bohunice stočné 13.2.2017 900,-    
11 Hill site  servisná prehliadka Škoda 30.1.2017 526,60    
12 Ing. Čapkovič materiál katafalk 6.2.2017 1380,-    
13 Slovakia Energy   6.2.2017   22,49    
 14  Slovakia Energy  elektrina OcÚ 10.2.2017  -10,98    
 15  Slovakia Energy  elektrina 239   6.2.2017  9,14    
 16  Slovakia Energy  elektrina TJ  10.2.2017  -275,38    
 17  Slovakia Energy  elektrina OcÚ  10.2.2017  -79,90    
 18  Slovakia Energy  elektrina ČS  10.2.2017  -12,42    
 19  Slovakia Energy  elektrina ČS  6.2.2017  141,44    
 20  Orange  mobilný telefón  13.2.2017  54,99    
 21  SE Predaj  elektrina VO  13.2.2017  677,56    
 22  Victoria  turnajové poháre  6.2.2016  56,56    
 23  Slovakia Energy  elektrina 240  16.2.2017  -241,66    
 24  SPP  plyn OcÚ  13.2.2017  231,-    
 25  SPP  plyn TJ  13.2.2017  34,-    
 26  SPP  plyn 33  13.2.2017  5,-    
 27 Slovak Telekom  telefón  13.2.2017  29,-    
 28 Slovakia Energy  elektrina ČS  13.2.2017  2,37    
 29 Autodoprava Cuninka  ZŠ s MŠ odvoz a búranie terás  13.2.2017  1300,-    
 30 FCC  odvoz odpadu  13.2.2017  667,53    
 31 Obec J.Bohunice  stočné  13.2.2017  900,-    
 32 Ekosta  PD vodovod  24.2.2017  108,-    
 33 Slovakia Energy  elektrina ČS  24.2.2017  7,17    
 34  Slovák Peter  posypový materiál  24.2.2017  64,80    
35 Obec J.Bohunice stočné - vyúčtovanie 7.3.2017 3872,64    
36 CBC Slovakia prenájom kopírky 22.2.2017 93,55    
37 Trumm Kostolište kancelárske potreby 22.2.2017 99,48    
38 Mesíček S. vodomery na č.239 7.3.2017 210,24    
39 SPP plyn OcÚ 13.3.2017 231,-    
40 SPP plyn TJ 13.3.2017 34,-    
41 SPP plyn 33 13.3.2017 5,-    
42 SE Predaj elektrina VO 13.3.2017 677,57    
43 Orange mobilný telefón 13.3.2017 54,99    
44 Auto Impex servis auta DHZ 13.3.2017 142,98    
45 Slovak Telekom telefón 13.3.2017 29,-    
46 PKF poistné Liaz 15.4.2017 27,43    
47 PKF poistné budov 15.4.2017 228,26    
48 Mesíček soc. zariadenia KD 13.3.2017 631,70    
49 FCC vývoz odpadu 13.3.2017 712,47    
50 Obec J.Bohunice stočné 13.3.2017 900,-    
51 RiHa zateplenie ZŠ s MŠ 13.3.2017 9859,20    
52 Barinec servis kotlov č.241 29.3.2017 648,-    
53 Centrum polygr. služieb matričné tlačivá 29.3.2017 17,80    
54 CBC Slovakia prenájom kopírky 29.3.2017 85,55    
55 Slovák Peter dovoz kameniva TJ 29.3.2017 153,50    
56 CS Trnava ZŠ s MŠ parkovisko 29.3.2017 14932,45    
57 CS Trnava

Dopravné značky

 

29.3.2017 675,25    
58 Orange

mobilný telefón

16.4.2017 54,99    
59 SPP

plyn OcÚ

18.4.2017 231,-    
60 SPP

plyn TJ

18.4.2017 34,-    
61 SPP

plyn 33

18.4.2017 5,-    
62 SE Predaj

verejné osvetlenie

18.4.2017 677,57    
63 Ing. Jozef Čapkovič

katafalk

20.4.2017 1380,-    
64 Slovak Telekom

telefón

18.4.2017 29,-    
65 Obec Jaslovské Bohunice

stočné

20.4.2017 1200,-    
66 FCC

komunálny odpad

21.4.2017 980,97    
67 Ing. Mário Horváth

vytýčenie hranice

17.4.2017 396,-    
68 Lutzbauer Radoslav

rekonštrukcia sochy sv. J. Nepomuckého

25.4.2017 2996,-    
69 Palšovič Ľuboš

vývoz sute ZŚ s MŠ

21.4.2017 126,-    
70 Tavos

voda - bytovky, cintorín, TJ, OcÚ

26.4.2017 476,51    
71 RiHa

zateplenie ZŠ s MŠ

27.4.2017 9102,-    
72 Victoria

turnajové poháre

27.4.2017 38,88    
73 CBC

prenájom kopírky

3.5.2017 79,52    
74

Slovakia Ener.

vyúčtovanie OcÚ

11.5.2017 -34,82    
75 Lindstom

prenájom rohože

10.5.2017 1,60    
76 SPP

plyn OcÚ

15.5.2017 231,-    
77 SPP

plyn TJ

15.5.2017 34,-    
78 SPP

plyn 33

15.5.2017 5,-    
79 Orange

mobilný telefón

16.5.2017 56,19    
80 SE Predaj

verejné osvetlenie

15.5.2017 677,57    
81  Slovak Telekom

telefón

18.5.2017 29,-    
82 Obec Jaslovské Bohunice

stočné

17.5.2017 1200,-    
83 Palšovič Ľuboš

vývoz odpadu - jarné upratovanie v katastri

25.5.2017 168,-    
84 RiHa

zateplenie ZŠ s MŠ

26.5.2017 3075,-    
85 CBC

prenájom kopírky

29.5.2017 73,97    
86 Intec 

oprava kosačky

26.5.2017 383,-    
87 Lindstrom

prenájom rohože

23.5.2017 14,47    
88 Victoria

poháre na rybárske preteky

8.6.2017 41,92    
89 Orange

mobilný telefón

16.6.2017 55,59    
90 SPP

plyn OcÚ

15.6.2017 231,-    
91 SPP

plyn TJ

15.6.2017 34,-    
92 SPP

plyn 33

15.6.2017 5,-    
93 SE Predaj

verejné osvetlenie

14.6.2017 677,57    
94 Autodoprava Cuninka

materiál na projekt SPPoločne

14.6.2017 530,-    
95 PKF

poistenie budov

15.7.2017 228,26    
96 PKF

poistenie LIAZ

15.7.2017 27,42    
97 Slvoak Telekom

telefón

18.6.2017 29,-