Číslo DodávateľPredmetDátum úhradySuma *Spôsob úhradyPoznámka
 1    SPP - OcÚ  plyn vyúčt.  25.1.2017  -1337,47    
2   SPP - TJ plyn vyúčt. 25.1.2017 -366,56    
3   SPP - 33 pyn vyúčt. 25.1.2017 -1,13    
4   SPP - Ocú plyn 30.1.2017 231,-    
5   SPP - TJ plyn 30.1.2017 34,-    
6   SPP - 33 plyn 30.1.2017 5,-    
7   Centrálny depozitár vedenie účtu 13.2.2017 432,-    
8   CBC Slovakia prenájom kopírky 30.1.2017 78,48    
9   Tavos vodné 30.1.2017 521,10    
10   Obec J.Bohunice stočné 13.2.2017 900,-    
11   Hill site  servisná prehliadka Škoda 30.1.2017 526,60    
12   Ing. Čapkovič materiál katafalk 6.2.2017 1380,-    
13   Slovakia Energy   6.2.2017   22,49    
 14    Slovakia Energy  elektrina OcÚ 10.2.2017  -10,98    
 15    Slovakia Energy  elektrina 239   6.2.2017  9,14    
 16    Slovakia Energy  elektrina TJ  10.2.2017  -275,38    
 17    Slovakia Energy  elektrina OcÚ  10.2.2017  -79,90    
 18    Slovakia Energy  elektrina ČS  10.2.2017  -12,42    
 19    Slovakia Energy  elektrina ČS  6.2.2017  141,44    
 20    Orange  mobilný telefón  13.2.2017  54,99    
 21    SE Predaj  elektrina VO  13.2.2017  677,56    
 22    Victoria  turnajové poháre  6.2.2016  56,56    
 23    Slovakia Energy  elektrina 240  16.2.2017  -241,66    
 24    SPP  plyn OcÚ  13.2.2017  231,-    
 25    SPP  plyn TJ  13.2.2017  34,-    
 26    SPP  plyn 33  13.2.2017  5,-    
 27   Slovak Telekom  telefón  13.2.2017  29,-    
 28   Slovakia Energy  elektrina ČS  13.2.2017  2,37    
 29   Autodoprava Cuninka  ZŠ s MŠ odvoz a búranie terás  13.2.2017  1300,-    
 30   FCC  odvoz odpadu  13.2.2017  667,53    
 31   Obec J.Bohunice  stočné  13.2.2017  900,-    
 32   Ekosta  PD vodovod  24.2.2017  108,-    
 33   Slovakia Energy  elektrina ČS  24.2.2017  7,17    
 34    Slovák Peter  posypový materiál  24.2.2017  64,80    
35   Obec J.Bohunice stočné - vyúčtovanie 7.3.2017 3872,64    
36   CBC Slovakia prenájom kopírky 22.2.2017 93,55    
37   Trumm Kostolište kancelárske potreby 22.2.2017 99,48    
38   Mesíček S. vodomery na č.239 7.3.2017 210,24    
39   SPP plyn OcÚ 13.3.2017 231,-    
40   SPP plyn TJ 13.3.2017 34,-    
41   SPP plyn 33 13.3.2017 5,-    
42   SE Predaj elektrina VO 13.3.2017 677,57    
43   Orange mobilný telefón 13.3.2017 54,99    
44   Auto Impex servis auta DHZ 13.3.2017 142,98    
45   Slovak Telekom telefón 13.3.2017 29,-    
46   PKF poistné Liaz 15.4.2017 27,43    
47   PKF poistné budov 15.4.2017 228,26    
48   Mesíček soc. zariadenia KD 13.3.2017 631,70    
49   FCC vývoz odpadu 13.3.2017 712,47    
50   Obec J.Bohunice stočné 13.3.2017 900,-    
51   RiHa zateplenie ZŠ s MŠ 13.3.2017 9859,20    
52   Barinec servis kotlov č.241 29.3.2017 648,-    
53   Centrum polygr. služieb matričné tlačivá 29.3.2017 17,80    
54   CBC Slovakia prenájom kopírky 29.3.2017 85,55    
55   Slovák Peter dovoz kameniva TJ 29.3.2017 153,50    
56   CS Trnava ZŠ s MŠ parkovisko 29.3.2017 14932,45    
57   CS Trnava

Dopravné značky

 

29.3.2017 675,25    
58   Orange

mobilný telefón

16.4.2017 54,99    
59   SPP

plyn OcÚ

18.4.2017 231,-    
60   SPP

plyn TJ

18.4.2017 34,-    
61   SPP

plyn 33

18.4.2017 5,-    
62   SE Predaj

verejné osvetlenie

18.4.2017 677,57    
63   Ing. Jozef Čapkovič

katafalk

20.4.2017 1380,-    
64   Slovak Telekom

telefón

18.4.2017 29,-    
65   Obec Jaslovské Bohunice

stočné

20.4.2017 1200,-    
66   FCC

komunálny odpad

21.4.2017 980,97    
67   Ing. Mário Horváth

vytýčenie hranice

17.4.2017 396,-    
68   Lutzbauer Radoslav

rekonštrukcia sochy sv. J. Nepomuckého

25.4.2017 2996,-    
69   Palšovič Ľuboš

vývoz sute ZŚ s MŠ

21.4.2017 126,-    
70   Tavos

voda - bytovky, cintorín, TJ, OcÚ

26.4.2017 476,51    
71   RiHa

zateplenie ZŠ s MŠ

27.4.2017 9102,-    
72   Victoria

turnajové poháre

27.4.2017 38,88    
73   CBC

prenájom kopírky

3.5.2017 79,52    
74  

Slovakia Ener.

vyúčtovanie OcÚ

11.5.2017 -34,82    
75   Lindstom

prenájom rohože

10.5.2017 1,60    
76   SPP

plyn OcÚ

15.5.2017 231,-    
77   SPP

plyn TJ

15.5.2017 34,-    
78   SPP

plyn 33

15.5.2017 5,-    
79   Orange

mobilný telefón

16.5.2017 56,19    
80   SE Predaj

verejné osvetlenie

15.5.2017 677,57    
81    Slovak Telekom

telefón

18.5.2017 29,-    
82   Obec Jaslovské Bohunice

stočné

17.5.2017 1200,-    
83   Palšovič Ľuboš

vývoz odpadu - jarné upratovanie v katastri

25.5.2017 168,-    
84   RiHa

zateplenie ZŠ s MŠ

26.5.2017 3075,-    
85   CBC

prenájom kopírky

29.5.2017 73,97    
86   Intec 

oprava kosačky

26.5.2017 383,-    
87   Lindstrom

prenájom rohože

23.5.2017 14,47    
88   Victoria

poháre na rybárske preteky

8.6.2017 41,92    
89   Orange

mobilný telefón

16.6.2017 55,59    
90   SPP

plyn OcÚ

15.6.2017 231,-    
91   SPP

plyn TJ

15.6.2017 34,-    
92   SPP

plyn 33

15.6.2017 5,-    
93   SE Predaj

verejné osvetlenie

14.6.2017 677,57    
94   Autodoprava Cuninka

materiál na projekt SPPoločne

14.6.2017 530,-    
95   PKF

poistenie budov

15.7.2017 228,26    
96   PKF

poistenie LIAZ

15.7.2017 27,42    
97   Slovak Telekom

telefón

18.6.2017 29,-    
 98    Obec J. Bohunice  stočné  19.6.2017  1200,-    
 99    Július Kosnáč  čistenie a revíziia komínov  22.6.2017  34,80    
 100    FCC  komunálny odpad  21.6.2017  1667,09    
101   Jozef Marko Zbervak 25.6.2017 70,-    
102   Lutzbauer výstavba -  SPPoločne 26.6.2017 1500,-    
103   Lutzbauer materiál - SPPoločne 26.6.2017 650,-    
104   Feman stojan - SPPoločne 26.6.2017 114,-    
105   Plant service zeleň - SPPoločne 28.6.2017 200,-    
106   CBC prenájom kopírky 29.6.2017 69,11    
107   Trnavská univerzita

archeologický prieskum

4.7.2017 1500,-    
108   Lindsrom prenájom rohože 4.7.2017 10,43    
109   Slovák Peter dovoz materiálu 3.7.2017 136,-    
110   storno          
111   Orange mobil 16.7.2017 54,99    
112   Obec Malženice sociálny posudok  11.7.2017 45,-    
113   SPP plyn Ocú 17.7.2017 231,-    
114   SPP plyn TJ 17.7.2017 34,-    
115   SPP plyn 33 17.7.2017 5,-    
116   SE predaj verejné osvetlenie 14.7.2017 677,57    
117   Slovak Telekom telefón 18.7.2017 33,96    
118   Clouding IT správa 20.7.2017 114,61    
119   FCC komunálny odpad 21.7.2017 786,79    
120   Victoria trofejové poháre 19.7.2017 33,36    
121   Tavos voda - bytovky, cintorín, TJ, OcÚ 27.7.2017 500,11    
122   CBC prenájom kopírky 31.7.2017 88,85    
123   Obec J.Bohunice stočné 13.7.2017 1200,-    
124   Clouding IT správa 27.7.2017 80,-    
125   Lindstrom prenájom rohože 2.8.2017 14,47    
126   SPP plyn 34 4.8.2017 30,-    
127   Haspotex hasiace prístroje - revízia a opravy 8.8.2017 386,94    
128   Slovakia Energy elektrina 34 15.8.2017 50,-    
129   OfficeDepot kancelárske a hygienické potreby 8.8.2017 167,64    
130   CS Trnava zametanie MK 11.8.2017 380,52    
131   SPP plyn OcÚ 15.8.2017 231,-    
132   SPP plyn TJ 15.8.2017 34,-    
133   SPP plyn 33 15.8.2017 5,-    
134   SPP plyn 34 15.8.2017 30,-    
135   Orange mobil 16.8.2017 54,99    
136    Region  inzerát RD č. 34  7.8.2017  24,-    
137   SE Predaj verejné osvetlenie 7.8.2017 677,57    
138   Obec J. Bohunice stočné 7.8.2017 1200,-    
139   Slovak Telek. telefón 15.8.2017 29,-    
140   FCC komunálny odpad 21.8.2017 771,65    
141   CBC prenájom kopírky 21.8.2017 85,39    
142   Lindstrom prenájom rohože 21.8.2017 10,43    
143   J. Martinkovič maľovanie ZŠ s MŠ 5.9.2017 1827,66    
 144    J. Hetteš  oprava MR, orez  28.8.2017  783,90    
 145    BINS  smetné nádoby  11.9.2017  357,-    
 146     S. Staš  DHZ  5.9.2017  1334,20    
147   S. Staš DHZ 5.9.2017 598,-    
148   Orange mobilný telefón 16.9.2017 54,99    
149   SPP  plyn Ocú 18.9.2017 231,-    
150   SPP plyn TJ 18.9.2017 34,-    
151   SPP plyn 33 18.9.2017 5,-    
152   SPP plyn 34 18.9.2017 30,-    
153   Slovak Telek. telefón 18.9.2017 29,-    
154   SE Predaj verejné osvetlenie 14.9.2017 677,57    
155   FCC vývoz odpadu 21.9.2017 180,40    
156   Obec J. Bohu. stočné 20.9.2017 1200,-    
157   FCC vývoz odpadu 21.9.2017 931,61    
158   PKF poistenie Avia 15.10.2017 27,42    
159   PKF poistenie budovy 15.10.2017 228,26    
160   Lindsrom prenájom rohože 27.9.2017 10,43    
161   Marián Klas projekt kam. systém 4.10.2017 250,-    
162   CBC prenájom kopírky 2.10.2017 77,48    
163   Vako Krajné oprava ČS 26.9.2017 155,14    
164   ZMO tričko s logom 3.10.2017 20,-    
165   Orange mobilný telefón 16.10.2017 55,59    
166   SPP plyn ocÚ 16.10.2017 231,-    
167   SPP plyn TJ 16.10.2017 34,-    
168   SPP plyn 33 16.10.2017 5,-    
169   SPP plyn 34 16.10.2017 30,-    
170   SE Predaj verejné osvetlenie 16.10.2017 677,57    
171   Peter Barinec oprava čerpadla ÚK 16.10.2017 274,80    
 172    Slovak Telek.  telefón  18.10.2017  29,-    
 173    FCC  odvoz odpadu  18.10.2017  786,79    
 174    Tavos  voda - bytovky, cintorín, TJ, OcÚ  25.10.2017  380,32    
 175    Lindstrom  prenájom rohože  25.10.2017  14,47    
 176    Obec J. Bohunice  stočné  20.10.2017  1200,-    
 177    CBC  prenájom kopírky  30.10.2017  86,69    
 178    Drevopraktik  kan. nábytok  24.10.2017  5233,-    
 179    Značenie dop. zrkadlo   27.10.2017  151,98    
 180    J. Čoka  ohňostroj  3.11.2017  300,-    
 181    P. Slovak  prevoz dr. drte  7.11.2017  300,-    
 182    Ornamento  zástava DHZ  11.11.2017  316,-    
 183    SPP   plyn Ocú  15.11.2017  231,-    
 184    SPP  plyn TJ  15.11.2017  34,-    
 185    SPP  plyn 33   15.11.2017  5,-    
186     SPP  plyn 34   15.11.2017  30,-    
187     Orange  mobil  16.11.2017  54,99    
188     J. Kolník  školenie DHZ   13.11.2017  59,40    
189     SE Predaj  ver. osvetlenie  14.11.2017  677,57    
190     Slovak Telek.  telefón 20.11.2017  29,24    
191     Vako Krajné  oprava ČS 22.11.2017  294,60    
192     Lindstrom  prenájom rohože 22.11.2017  14,47    
193     Obec. J. Bohunice stočné 21.11.2017  1200,-    
194    FCC   vývoz odpadu 21.11.2017  1712,30    
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
195    P. Slovák   úprava zber. dvora 21.11.2017  300,-    
196    P.Slovák prevoz dr. drte 21.11.2017  360,-    
 197    Ekotec  revízia dets. ihriska 22.11.2017  199,20    
 198    CBC  prenájom kopírky 28.11.2017  87,53