Číslo DodávateľPredmetDátum úhradySuma *Spôsob úhradyPoznámka
 1    KP  poistné 1.3.2018   210,63  bankový prevod  auto
   Grígel  oprava  24.1.2018  256,-  bankový prevod  kotol B6
   Deltanet  PC  28.1.2018  846,-  bankový prevod  TKR
   Tavos  stočné  29.1.2018  634,75  bankový prevod  
   CBC  kopírka  29.1.2018  65,93  bankový prevod  prenájom
   SPP  plyn  26.1.2018  365,-  bankový prevod  obecný úrad
   SPP  plyn  26.1.2018  86,-  bankový prevod  TJ
   CDCP  ceniny  28.2.2018  432,-  bankový prevod  
   Lomtec  elektron.  27.1.2018  327,60  bankový prevod  elektronizácia
10     Slov.energ  elektrina  2.2.2018  -58,69  dobropis  vyúčt. 34
 11    Victoria  trofej.  2.2.2018  58,42  bankový prevod  poháre
 12    SPP  plyn  9.2.2018  8,54  bankový prevod   33
 13    Orange  mobil 15.2.2018   54,99  bankový prevod  
 14   SPP   plyn  15.2.2018  365,-  bankový prevod  Ocú
 15   SPP  plyn  15.2.2018  86,-  bankový prevod   TJ
 16   SPP  plyn  15.2.2018  8,-  bankový prevod   33
 17    Obec J.B.  stočné  8.2.2018  1200,-  bankový prevod  
 18   Lindtrom   rohož  14.2.2018  14,47 bankový prevod  prenájom 
 19   Slov.energ.   elektrina 17.2.2018   8,32 bankový prevod   33
 20   Slov.energ.  elektrina  17.2.2018   15,98  bankový prevod  ČS 91
21   Telekom telefón 19.2.2018 30,43 bankový prevod  
 22    Obec Malž.  pos. činn  20.2.2018 142,03   bankový prevod  
 23    Obec J.B. stočné  28.2.2018  1200,-  bankový prevod   
 24    SE Predaj  elektrina  14.2.2018  700,07  bankový prevod  ver. osvetl.
 25   FCC  vývoz KO 21.2.2018  885,46  bankový prevod   
26    Akadém.PP  školenie 28.2.2018  80,-  bankový prevod 
 
27     SE predaj elektrina   15.2.2018  677,57  bankový prevod  ver. osvetlen.
28     CBC  kopírka 1.3.2018  81,62  bankový prevod   prenájom
29    DPO SR  školenie  2.4.2018  200,-  bankový prevod  DHZ 
30    SPP  plyn  15.3.2018  365,-  bankový prevod  obecný úrad 
 31   SPP  plyn  15.3.2018  86,-  bankový prevod  TJ 
32    SPP  plyn  15.3.2018  8,-  bankový prevod  33 
33     Barinec  revízie  12.3.2018 1021,2  bankový prevod  plyn 241
34    SE predaj  elektrina  14.3.2018   645,09 bankový prevod  ver. osvet. 
35    Lindtrom  rohož  14.3.2018  10,43  bankový prevod  prenájom 
36    Orange  mobil  15.3.2018  70,99  bankový prevod   
37    Telekom  telefón  19.3.2018  29,72  bankový prevod 
 
38    Obec J.B.  stočné  13.3.2018  1794,-  bankový prevod  vyúčtovanie 
39   Obec J.B. stočné 31.3.2018 1200,- bankový prevod  
40   PKF poistné 15.4.2018 27,43 bankový prevod Liaz DHZ
41   PKF poistné 15.4.2018 228,26 bankový prevod budovy
42   FCC vývoz KO 21.3.2018 743,19 bankový prevod  
43   ZMO publikác. 12.3.2018 26,- bankový prevod  
44   Kalivoda PD 12.3.2018 1995,- bankový prevod chodník
45   Horváth zameran. 14.3.2018 222,- bankový prevod chodník
46   Horváth zameran. 14.3.2018 1289,- bankový prevod chodník
47   Grígel oprava 22.3.2018 90,- bankový prevod kotol A7
48   Grígel oprava 22.3.2018 95,- bankový prevod kotol A9
49   DPO SR školenie 28.4.2018 50,- bankový prevod  
50   CBC prenájom 29.3.2018 89,03 bankový prevod kopírka