Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 21. marca 2020

MUDr. Čermáková – Dechtice

Prosíme pacientov, aby využívali elektronické objednávanie liekov na :  E mailová adresa: oadechtice@gmail.com

alebo  je možnosť vhadzovať  lístky do poštovej schránky:

Vzor: Meno, priezvisko, rok narodenia, bydlisko a číslo domu

a napísať aké lieky pacienti potrebujú na predpis.

Monentálne sú preťažené telefonné linky, nestíhame ošetrovať a telefonicky vybavovať všetky záležitosti. Za pochopenie ďakujeme.

MUDr.Čermáková obv. lekárka

Doplňujúce informácie ku karanténe

Po rozbore vzoriek odobratých obyvateľom penziónu a pracovníčke čerpacej stanice sa u nich koronavírus nepotvrdil. Naďalej však pre nich platí domáca 14dňová karanténa.

Dôležitá informácia

V obci Dolné Dubové sa potvrdil prvý prípad nakazeného vírusom COVID-19 – koronavírom. V piatok 13.3.2020 o 19:30 Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) informoval starostu obce o potvrdenom prípade nákazy a zároveň ho vyzval k súčinnosti. Na mieste bol prítomný policajný zbor a brat majiteľa nehnuteľnosti, v ktorej sa postihnutý nachádzal a zdržiaval…

Čítať viac

Obecný úrad až do odvolania zatvorený pre verejnosť

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení prijatých proti šíreniu koronavírusu a na základe odporúčania krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja bude obecný úrad v Dolnom Dubovom od štvrtka 12.3.2020 až do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občanov, aby so zamestnancami komunikovali telefonicky, alebo e-mailom…

Čítať viac

Výrub dreviny

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 4.3.2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-16/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks čerešne rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 403/2 v k. ú Dolné
Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Čítať viac