Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 1. januára 2021

Novoročný príhovor

Vážení spoluobčania, dovoľte aby som sa úvodom tohto príhovoru poďakoval všetkým, ktorí sa zaslúžili o rozvoj našej obce. Vďaka patrí všetkým, ktorí pomáhajú pri organizovaní spoločenských akcií, ktorí sa starajú o dôstojný priebeh sviatkov a pohrebov, ktorí udržujú v našej obci a jej širokom okolí čistotu, ktorí pomáhajú ako sa dá – bez Vás by táto obec nebola čím je. Rovnako je vhodné poďakovať sa aj Vám všetkým, ktorí máte pekné vzťahy so susedmi, ktorí vediete deti alebo vnúčatá k udržiavaniu čistoty, ktorí si vzorne plníte svoje povinnosti voči obci.

Aby som len neďakoval, dovoľte mi pochváliť sa tým, čo sa v roku 2020 podarilo obci Dolné Dubové:

Začiatkom roka sme svojpomocne sprístupnili chodník okrajom lesa od domu č. 95 až po priehradu (chodník končí pri moste pod priehradou). Prekopali sme väčšinu zasypaných rigolov na hlavnej ulici – jesenné počasie nám nedovolilo tento rok hlavnú ulicu dokončiť. Vďaka dotácii Trnavského samosprávneho kraja, ktorá bola použitá na nákup materiálu a s pomocou dobrovoľníkov z radov futbalistov, hasičov a starých pánov sa zrekonštruovali sociálne zariadenia na ihrisku, osadené boli aj tri stĺpy na osvetlenie južnej strany hracej plochy.

Vďaka dotácii z Environmentálneho fondu sa vybudovalo ďalších približne 450m kanalizácie v ulici medzi bytovkami č. 216 a 56, a v ulici od cintorína až po bod napojenia na hlavnej ulici – rovnako aj od domu č. 114 po 120.

Vďaka dotácii Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky sa nám podstatne znížili náklady na financovanie Územného plánu obce Dolné Dubové, ktorý sme tento rok schválili. Zverejnený je na stránke obce dolnedubove.sk.

Vďaka dotáciám z Centrálneho krízového fondu zriadeného TTSK sa nám podarilo zabezpečiť dezinfekčné a hygienické potreby; rovnako ako vybavenie pre Dobrovoľný hasičský zbor v Dolnom Dubovom.

Vďaka dotácii z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky na podporu udržania pracovného miesta ohrozeného krízou sme toto miesto udržali aj pre ďalšie roky.

Vďaka dotácii od spoločnosti Javys a.s. sme vybavili kultúrny dom novými stolmi a stoličkami.

Vďaka návratnej finančnej výpomoci od Ministerstva financií Slovenskej republiky sa aspoň čiastočne zmiernil dopad koronakrízy na rozpočet obce (možno sa z vyššie uvedeného zdá, že financií máme vďaka dotáciám viac než dosť – avšak takmer každá je viazaná participáciou obce, takže hoci obec dostane napríklad 10tis. €, približne 1tis. € musí byť spoluúčasť).

Tento rok, vďaka vyššie menovaným podporám, priniesol do obce približne 300tis. €.

Vážení spoluobčania, v novom roku 2021 Vám prajem len to najlepšie z možného, prežite ho pri dobrom zdraví, s úsmevom na perách, nech Vám je sused priateľom a Váš blízky skutočne nablízku.

Rovnako prajem obci a jej dobrodincom, nech fungujeme aj naďalej v družnom duchu, aby sa nám darilo túto našu dedinku zveľaďovať a udržať v priaznivej kondícii aj naďalej.