Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: marec 2021

Testovanie v sobotu 3.4.2021

Aj v sobotu 3.4.2021 budete mať možnosť otestovať sa na prítomnosť ochorenia COVID-19 priamo v našej obci.

Okres Trnava sa od pondelka 5.4.2021 bude nachádzať v II. stupni varovania (červenom), čo znamená, že sa bude od Vás vyžadovať potvrdenie o absolvovaní testu staré najviac 14dní. Z praktického hľadiska (a pri pokračovaní priaznivej situácie v okrese) budeme teda pravdepodobne testovať so 14dňovou frekvenciou, tí z Vás, ktorí cestujú do okresov s horšou situáciou (bordový a čierny okres, resp. III. a IV. stupeň varovania) budú však potrebovať absolvovať test podľa usmernení platných pre daný okres, t.j. so 7dňovou platnosťou. Odporúčam preto sledovať situáciu aj v okresoch, do ktorých sa chystáte, v ktorých pracujete, … a zariadiť sa podľa toho – v týždni, kedy sa v Dolnom Dubovom nebude testovať, navštívite iné odberné miesto.

V sobotu 3.4.2021 to bude už 11 víkend v rade, odkedy obec Dolné Dubové zabezpečuje pravideľné testovanie pre svojich občanov, dlho sme boli ako okres v najhoršej možnej situácií, tá sa však konečne zlepšuje a má zlepšujúci sa trend. Vyzývam občanov, aby naďalej dodržiavali protiepidemiologické opatrenia, hoci prichádzajú Veľkonočné sviatky, obmedzili návštevy a stretávanie sa, sme na pol ceste k voľnejším opatreniam a verím, že po Veľkej noci budeme na tom ešte lepšie ako teraz.

S pozdravom

Jozef Čapkovič, starosta

Ak sa niekomu nezobrazuje rozpis, kliknite prosím sem

Sčítanie obyvateľov

Už len do 31. marca 2021 prebieha elektronické sčítanie obyvateľov.
Odpovedať na 14 jednoduchých otázok zaberie len pár minút, no ovplyvní to rozvoj obcí, miest a krajov v oblasti dopravnej infraštruktúry, školstva, či zdravotníctva na roky dopredu.
So sčítaním, prosím, pomôžte aj vašim blízkym. Pri sčítaní detí je nutné každé dieťa sčítať samostatne prostredníctvom jeho rodného čísla.
Povinnosť sčítať sa majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky vrátane tých s trvalým, tolerovaným aj obvyklým pobytom.
Sčítať sa môžete cez webovú stránku https://eso.scitanie.sk/sk z pohodlia domova alebo prostredníctvom zamestnanca na Obecnom úrade v Dolnom Dubovom.

Výsledky testovania z 27.3.2021

V sobotu 27. marca 2021 sa testovania na prítomnosť ochorenia COVID-19 zúčastnilo 365 osôb, z toho bolo 0 pozitívnych a 0 chybových testov.

Všetkým zúčastneným ďakujeme za spoluprácu.

V sobotu 27.3.2021 testujeme na prítomnosť ochorenia COVID-19

Viacerí sa pýtate, či sa bude testovať znovu, napriek tomu, že Trnavský okres je v bordovom – III. stupni varovania.

Podľa dokumentu COVID AUTOMAT – Alert systém pre monitorovanie vývoja epidémie a prijímanie protiepidemických opatrení v závislosti od intenzity šírenia SARS-CoV-2 (Covid-19) sa bude potvrdenie o testovaní vyžadovať vo všetkých stupňoch varovania (ružový až čierny okres) s platnosťou podľa stupňa varovania (str. 11) a síce:

I. stupeň varovania (ružový) – 21 dní;

II. stupeň varovania (červený) – 14 dní;

III. stupeň varovania (bordový) – 7 dní;

IV. stupeň varovania (čierny) – 7 dní.

Pokiaľ sa Vám rozpis nezobrazuje, kliknite prosím sem

Oprava v texte Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2020

Oprava chyby v písaní

Vo Všeobecne záväznom nariadení č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Dubové zo dňa 03. 12. 2019, ktoré bolo schválené na zasadnutí Obecného zastupiteľstva uznesením č. 65/2019  v Dolnom Dubovom. VZN nadobudlo účinnosť dňa 1. 1. 2020. (ďalej len „VZN“)

V čl. 3, ods. 2  má byť namiesto:

0,06 eur stavby podľa ods. 4 písmena a, c,

0,16 eur stavby podľa ods. 4 písmena b, d

0,33 eur  stavby podľa ods. 4 e,f,g

 

správne uvedené:

  • 0,06 eur stavby podľa ods. 1 písmena a, c,
  • 0,16 eur stavby podľa ods. 1 písmena b, d
  • 0,33 eur  stavby podľa ods. 1 e,f,g

V Dolnom Dubovom dňa 23.3.2021
Spracoval: Ing. Jozef Čapkovič – starosta

VZN 01/2020

Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru oznamuje:

Jarné mesiace sú obdobím kedy každý začína s upratovaním svojich záhrad. A práve s upratovaním záhrad prichádza aj problém kam so starou trávou, čí kríkom, ktoré často vypaľujeme a spaľujeme neraz aj spolu s ostatným komunálnym odpadom. Tento spôsob, ako sa zbaviť odpadu, škodí nielen okolitému prostrediu, ale pomalým spôsobom poškodzuje zdravie a v mnohých prípadoch sa končí požiarom a zásahom hasičov.
Podľa zákona č. 314/2001Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov sa zakazuje
-vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov
-zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu
-fajčiť alebo používať otvorený plameň na miestach so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trnave za porušenie zákona môže uložiť pokutou vo výške 331€ pre fyzické osoby a pre podnikateľov sa suma môže vyšplhať až do výšky 16596€.