Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 9. septembra 2021

Verejná vyhláška, Územné rozhodnutie, Telekom

Obec Dolné Dubové, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 a § 119 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 28.09.2020 podal

Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62 Bratislava,

ktorého zastupuje Equity Investment s.r.o., Polianky 7A, 841 01 Bratislava 

(ďalej len „navrhovateľ“), a na zálade tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

 

rozhodnutie o umiestnení stavby

 

„INS_FTTH_VKOS_01“

SO-02 INS_FTTH_TT_VKOS_01 Dolné Dubové

SO-03 INS_FTTH_HC_VKOS_01 Žlkovce

SO-04 INS_FTTH_HC_VKOS_01 Ratkovce

SO-05 INS_HC_VKOS_01_Transport

(ďalej len „stavba“), na pozemkoch v katastrálnych územiach Dolné Dubové, Pečeňady, Ratkovce, Žlkovce, Paderovce, v obciach Dolné Dubové, Pečeňady, Ratkovce, Žlkovce, Jaslovské Bohunice.

čítať ďalej

Zmeny cestovných poriadkov

Do 20.9.2021 je možné zaslať požiadavky a pripomienky na úpravu súčasne platných cestovných poriadkov na adresu: Arriva Trnava,a.s., Nitrianska 5, 917 54  Trnava,

e-mail: cp.arrivatrnava@arriva.sk

 

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková Dechtice žiada svojich pacientov, aby návštevu ambulancie vopred telefonicky nahlásili a pred vstupom do ambulancie sa preukázali negatívnym testom.

Rodinná pekáreň

Rodinná pekáreň v Dolnom Dubovom číslo 247 Vás srdečne pozýva v piatok 10.9.2021 o 15:00 hod do novootvorenej predajne, kde môžete ochutnať a zakúpiť si čerstvý kváskový chlieb upečený na dreve. Predaj je každý utorok a piatok od 15:00 hod do 19:00 hod.