Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 13. septembra 2021

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Dolné Dubové

Oznámenie o zrušení trvalého pobytu

Ohlasovňa pobytu Dolné Dubové na návrh majiteľa nehnuteľnosti podľa § 7 ods. 1 písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, zrušila trvalý pobyt občanom dňom

13.09.2021


Ing. Jozef Mikulčík, dátum narodenia 12.08.1956

Anna Mikulčíková, dátum narodenia 06.02.1956

Ing. Miloš Mikulčík, dátum narodenia 27.08.1985

Adriána Mikulčíková, dátum narodenia 24.01.1991

Ivana Mikulčíková, dátum narodenia 27.04.1997

(meno, priezvisko a dátum narodenia občana, ktorému bol trvalý pobyt zrušený)

Miestom nového trvalého pobytu je obec Dolné Dubové.

Dolné Dubové, 13.09.2021

Ohlasovňa pobytu Dolné Dubové

Vyvesené 13.09.2021

Zvesené 30.09.2021