Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: október 2021

ZBER PAPIERA

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové organizuje zber starého papiera od 3. 11. do 10.11.2021. Treba viazať papier zvlášť a kartón zvlášť a ukladať do kontajnera pri cintoríne.

POTRAVINY

V pondelok 1.11.2021 je obchod otvorený od 7:00 do 13:00 hod.

Prechádzka tmavým lesom

OZ Dolnodubovčan pozýva deti na prechádzku tmavým lesom v sobotu 23.10.2021 so zrazom o 18:00 hod pred obchodom. Treba si zobrať baterku, čelovku, lampión …

Jesenná deratizácia

RÚVZ Trnava vyzýva v termíne od 22.10. do 26.11.2021 vykonať deratizáciu v pivničných priestoroch, pri chovoch hospodárskych zvierat, v rodinných a bytových domoch.

Futbal

TJ Družstevník Dolné Dubové Vás pozýva v nedeľu 17.10.2021 o 14:00 hod na domáce ihrisko, kde odohrá futbalový zápas s FC Lokomotíva Trnava.

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 13.10.2021 začala na základe žiadosti navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-93/2021 o vydanie súhlasu na výrub 3 ks jaseňov rastúcich na pozemku registra „C“ parc. č.231/2 v k. ú Dolné Dubové z dôvodu nebezpečenstva pádu na komunikáciu a poškodzovanie chodníka prerastajúcimi koreňmi.

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia, písomne na adresu : Spoločný obecný úrad,  Kollárova 8, 91702 Trnava  alebo elektronicky do elektronickej schránky obce Dolné Dubové.

Pošta Špačince

Pošta Špačince bude v stredu 13.10.2021 otvorená len od 8:00 hod 13:00 hod a vo štvrtok 14.10.2021 bude otvorená od 8:00 hod do 13:00 hod a od 14:00 hod do 17:00 hod.

SpK UJD SR 3033-2021 Zaslanie návrhu druhostupňového rozhodnutia a anonymizovaných rozkladov účastníkom konania podľa § 35 ods. 1 písm. e) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – verejná vyhláška

SpK UJD SR 3033-2021 Zaslanie návrhu druhostupňového rozhodnutia a anonymizovaných rozkladov účastníkom konania podľa § 35 ods. 1 písm. e) zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov – verejná vyhláška

Dokumenty na stiahnutie:

Optimalizacia_Navrh druhostupnoveho rozhodnutia a rozklady na vyjadrenie ucastnikom konania podpisane

Navrh druhostupnoveho rozhodnutia_optimalizacia_20 stran_Optimized

Rozklad ucastnika c. 1_Optimized

Rozklad ucastnika c 2 – anonymizovany_Optimized

Rozklad ucastnika c. 3_Optimized