Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 14. septembra 2022

Návrh VZN č. 4/2022 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Dubové

Obec Dolné Dubové (ďalej len „obec“) podľa § 6 a § 11 ods. 4 písm. g) zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a zákona č. 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov v znení neskorších predpisov vydáva toto

V Š E O B E C N E    Z Á V Ä Z N É    N A R I A D E N I E

 č. 4/2022

 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Dolné Dubové

Čítať viac