Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 1. decembra 2022

ZVEREJNENIE VEREJNEJ VYHLÁŠKY – ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NA ZMENU DOKONČENEJ STAVBY „OPTIMALIZÁCIA SPRACOVATEĽSKÝCH KAPACÍT JZ TSÚ RAO – VT LISOVANIE“ OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/e7ff854c-dc64-4925-912a-b03b89596dea

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3890-2022/

 

Stiahnuť Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby