Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 4. januára 2023

Od koledníkov Dobrej noviny

Milí naši spoluobčania! Naša obec Dolné Dubové je už viac ako 2O rokov zapojená do celoslovenskej koledníckej akcie  Dobrá novina vo vianočnom období. Organizuje ju eRko – Hnutie kresťanských spoločenstiev detí. V rámci koledovania prebieha verejná zbierka určená na podporu humanitárnych a rozvojových projektov v subsaharskej Afrike. Je to oficiálna zbierka registrovaná na Ministerstve vnútra SR pod číslom 000-2022-031718. Je pre nás veľkým potešením, že rok, čo rok nás vždy privítate s úsmevom a vrúcnym prijatím. Veľmi si vážime každú jednu rodinu, každého jedného človeka, ktorý príjme naše koledy a vinše. V poslednom ročníku na Božie narodenie sa nám však podarila skutočne výnimočná vec. V našej malej dedinke sme vyzbierali rovných 1 000 € pre núdznych vo svete, čo je najviac za celú históriu koledovania v našej obci. Týmto vám všetkým vyslovujeme obrovské ďakujeme! Za vašu štedrosť, ľudskosť a veľké srdcia pomoci tým, ktorým je možné pomôcť. Zároveň vám chceme povedať, že našou činnosťou chceme nadviazať na tradíciu našich predkov. Koledovaním učíme mládež a deti ku kultúrnemu dedičstvu a uchovávaniu tradícií našich starých mám otcov. Každá jedna koleda a vinš u vás povedané a zaspievané má cenu zlata. Lebo vieme, že to má zmysel, a snažíme sa to robiť tak, aby v tom našli zmysel aj generácie po nás. ĎAKUJEME….