Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Deň: 9. júna 2023

Pošta Špačince

Pošta Špačince bude v pondelok  12.6. a v utorok 13.6. otvorená od 8:00 do 11:00 hod.

Ministerstvo hospodárstva SR nám zaslalo oznámenie o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom ň – Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR . Záujemcovia môžu do neho nahliadnuť, robiť si z neho odpisy na Obecnom úrade Dolné Dubové počas úradných hodín

Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v Slovenskej republike – oznámenie o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom

Ministerstvo hospodárstva SR nám zaslalo oznámenie o predložení strategického dokumentu s celoštátnym dosahom  – Vnútroštátny program nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi v SR .

Záujemcovia môžu do neho nahliadnuť a robiť si z neho odpisy na Obecnom úrade Dolné Dubové počas úradných hodín.

 

Viac informácií:

https://www.njf.sk/sea-proces/

 

https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vnutrostatny-program-nakladania-s-vyhoretym-jadrovym-palivom-radioakti

Oznámenie o predložení strategického dokumentu - VP