Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: október 2023

Zubná ambulancia Špačince

Zubná ambulancia Špačince sa presťahovala do Trnavy Rázusova 6. Objednať sa môžete na tel. čísle 0903 297 242.

Demontáž kontaminovanej časti     betónu  z  miestnosti  R  003/1,2  a R048/1,2

Zverejnenie    verejnej  vyhlášky  vo  veci    aktualizácie  v  konaní  (UJD  SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie    povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE    V1  v  rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti    betónu  z  miestnosti  R  003/1,2  a R048/1,2“ –  upovedomenie o návrhu    rozhodnutia a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33    ods. 2 správneho poriadku.    Bližšie informácie viď. priložený link:    https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/

    https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/0aa7acfe-5fd1-412b-86bb-6453610c2a45

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková – Dechtice, nebude ordinovať 2. a 3. 11. 2023. Zatupuje MUDr. Greková – Jaslovské Bohunice.

„Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z      vyraďovania JE A1“ – upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie      rozhodnutia v správnom konaní ÚJD SR 3345-2023.

zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní (ÚJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie     kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022,     3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z     vyraďovania JE A1“ – upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie     rozhodnutia v správnom konaní ÚJD SR 3345-2023.     Bližšie informácie viď. priložený link:     https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3345-2023/     https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/8b1c0e9e-74ac-4eed-9ade-b76a8cc71224

OPRAVA – „Demontáž kontaminovanej časti betónu z miestnosti R 003/1,2     a  R048/1,2“

OPRAVA –  zverejnenie    verejnej  vyhlášky zo dňa 12.10.2023 vo veci aktualizácie v konaní (UJD    SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie povolenia na odstránenie časti    stavby  SO  800:V1 jadrového zariadenia JE V1 v rozsahu projektu DZM č.    5419/2023  „Demontáž kontaminovanej časti betónu z miestnosti R 003/1,2    a  R048/1,2“  –  prerušenie  správneho  konania  rozhodnutím  ÚJD SR č.    331/2023.    Bližšie informácie viď. priložený link:    https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/    https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/4ae5187c-6936-4b3e-b535-7c3ba689dbeb

„Demontáž kontaminovanej časti     betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“

Zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci    aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie    povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE    V1 v rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti    betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“ – prerušenie správneho    konania rozhodnutím ÚJD SR č.  331/2023.    Bližšie informácie viď. priložený link:    https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/    https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/6e41be2b-a385-43d0-b7f0-ac4efb2542b9