Obec Dolné Dubové   uverejňuje   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby  do obecného zastupiteľstva:

 

 

Poradové číslo, meno, priezvisko, titul, vek, zamestnanie, názov politickej strany

 

       1. Mário Behúl, Mgr., 45 r., štátny zamestnanec,

           nezávislý kandidát

       2. Martin Butko, Mgr., 37 r., právnik,

           Kresťanskodemokratické hnutie
       3. Štefan Demovič, 49 r., vedúci zmeny,

            nezávislý kandidát
       4. Jana Dirgová, Ing.,MSc., 39 r., špecialista pre finančný trh,

           nezávislý kandidát
       5. Zdenka Gabrišová, 29 r., rodičovská dovolenka,

           nezávislý kandidát

       6. Peter Horváth, Ing.,38 r., stavebný inžinier,

           Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita

       7. Marek Chrvala, 35 r., hasič,

           nezávislý kandidát
      

8. Ľubomír Jablonický, 33 r., referent logistiky,

           nezávislý kandidát

       9. Rastislav Kocán, Mgr., 44 r., pedagóg,

           Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽANO), Sloboda a Solidarita

      10. Katarína Krišková, Bc., 41 r., učiteľ praktickej prípravy,

            nezávislý kandidát

      11. Stranovský Daniel, Mgr., 37r., samostatne zárobkovo činná osoba,

             Kresťanskodemokratické hnutie

 

 

Volí sa 7 poslancov

 

V Dolnom Dubovom 21.9.2018

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: