Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. DDU-108/2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín

- 31 ks topoľov rastúcich, na pozemku parc. č. 3026/1 v k. ú Boleráz  z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: