Návrh programového rozpočtu obce Dolné Dubové na roky 2020 – 2022

  

Údaje v EUR

Program

Rok

2020

Rok

2021

Rok

2022

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

 311 000

315 200

319 000

Daňové príjmy – dane za špecifické služby

     57 247

60 000

62 000

Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku

    37 800

38 000

39 000

Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat.

    20 900

21 000

22 000

Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov

300

300

300

Tuzemské granty a transfery

84 969

88 000

90 000

Vlastné príjmy ZŠ s MŠ

22 700

23 000

23 000

Bežné príjmy

534 916

545 500

555 300

Finančné príjmy

0

0

0

Kapitálové príjmy 

0

0

0

Príjmy celkom

534 916

545 500

555 300

01 – Plánovanie, manažment, kontrola     

8 700

8 700

8 700

02 – Propagácia a marketing

300

300

300

03 -  Interné služby

12 000

12 000

12 000

04 -  Služby občanom

6 599

7 000

9 000

05 – Bezpečnosť,  právo,  poriadok     

4 000

4 000

4 000

06 – Odpadové hospodárstvo   

34 500

37 000

39 800

07 – Komunikácia a verejné priestranstvá 

22 200

23 000

23 000

08 – Vzdelávanie

1 200

2 000

2 000

09 – Šport

5 000

6 000

6 000

10 – Kultúra

12 350

14 000

14 000

11 – Prostredie a život        

17 700

18 000

18 000

12 – Sociálne služby

1 200

1 200

1 200

13 – Administratíva – bežná prevádzka    

116 685

118 300

118 300

Bežné výdavky

242 434

251 500

256 300

Finančné operácie

23 000

23 000

23 000

Kapitálové výdavky

57 482

58 000

62 000

Výdavky na školstvo

212 000

213 000

214 000

Výdavky celkom

534 916

545 500

555 300

Rozdiel príjmov a výdavkov

0

0

0

 

     V Dolnom Dubovom, dňa 15.11.2019

                                                                                                                 

 

                                                                                                     Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce

                                                                                                                                                                                   

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: