výrub dreviny

Obec Dolné Dubové   ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje

Čítať ďalej...

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: