Obecné zastupiteľstvo

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  v stredu

26.6.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Záverečný účet obce za rok 2018

5.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

6.      Plnenie rozpočtu za obdobie 01-03/2019

7.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-03/2019

8.      Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019

9.      Žiadosť pani Chňapekovej o odkúpenie obecného pozemku parcely C č. 453/2

10.  Prounion – zmluva o dielo

11.  Dodatok č. 8 k VZN 4/2008

12.  Požiarny poriadok obce

13.  Rôzne:

a.       Prezentácia optického internetu od firmy Netcon

b.      Porucha čerpadla na ČOV

c.       Dianie v obci

14.  Diskusia

15.  Návrh na  uznesenie

16.  Záver 

                                                                                           Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                                                   starosta obce

 

Spoločné majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike

V dňoch 27. až 30. júna sa uskutočnia SPOLOČNÉ MAJSTROVSTVÁ SR a ČR v CESTNEJ CYKLISTIKE, dve plánované trasy povedú 29. a 30. júna aj cez obec Dolné Dubové. V týchto dňoch bude obmedzená premávka na trase preteku, ak plánujete cestu do Trnavy, bude nutné použiť obchádzku cez niektorú z okolitých obcí. Zároveň vyzývam dobrovoľníkov, ktorí majú záujem sa podieľať na usmerňovaní dopravy v časoch prejazdu cyklistov cez našu obec, aby sa prihlásili na obecnom úrade v Dolnom Dubovom. Organizátor majstrovstiev zabezpečí jedlo, pitný režim, pamätné tričko a odmenu 3€/hod.

 

Výzva Trnavského samosprávneho kraja

HLASUJTE ZA PROJEKTY PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU TTSK

 

Do polnoci 23. mája máte možnosť, na stránke www.tvorimekraj.sk hlasovať za projekty participatívneho rozpočtu v rámci celého kraja.

Akonáhle vyberiete minimálne 3 projekty, zobrazí sa Vám v košíku políčko "Hlasovať". Po vyplnení 3 jednoduchých otázok zadáte telefónne číslo, na ktoré Vám BEZPLATNE príde autorizačný sms kód. Po jeho zadaní do formulára kliknete na tlačidlo "Poslať" a Vaše hlasy sa ihneď započítajú.

Staňte sa súčasťou Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy. Podporte projekty svojím hlasom a pomôžte meniť náš kraj k lepšiemu.

 

Priamy odkaz na hlasovanie:

http://www.tvorimekraj.sk/?fbclid=IwAR0tzt016xYj5mfLOMvSxmKsubqYlTzICmFU0Wz0Onx4IGAzKRkhUQypAh8

Súťažné tímy

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA 2019 + MDD

 

Súťažné tímy sa môžu prihlásiť na OcÚ Dolné Dubové, prípadne mailom, či telefonicky do 27.5.2019 (vrátane)

 

1. jún 2019 o 10:00 v areáli futbalového ihriska Dolné Dubové

 

Propozície:

 

Gulášový tím:            minimálne 3 členovia

 

Čo dostanete:            3kg hovädzieho mäsa

                                   2kg zemiaky

                                   1ks chlieb

                                   Stôl a dve lavice

                                   20ks plastové tanieriky, lyžice, poháre

                                   Minerálka

                                   Obrúsky

 

Čo si treba priniesť: Kotlina

                                   Drevo

                                   Cibuľa

                                   Vlastné ingrediencie – koreniny, soľ a pod.

                                   Doska na krájanie

                                   Nôž

                                   Misy na nakrájané mäso a cibuľu

                                   Varecha na miešanie

                                   Veľká naberačka

                                   Dobrá nálada

 

Tím si môže zabezpečiť označenie, názov, či logo alebo oblečenie v jednej farbe tímu.

 

Organizačné pokyny:

Príprava: 10:00 – 10:30

Začiatok varenia guláša: 10:30

Príprava a varenie budú ohraničené časom 4 hodín

Sprievodný program pre deti a dospelých formou rôznych súťaží od 12:00

Odobratie vzoriek guláša na hodnotenie 15:00

Vyhlásenie výsledkov 16:00

 

Súťažné družstvá sú povinné po ukončení programu upratať si svoje pôsobisko                   do pôvodného stavu.

 

Odmena pre tri najlepšie tímy

Pamätný diplom za účasť

Počas celej doby bude otvorený Bufet na občerstvenie

Štartovné mužstiev 10€

Vstup zadarmo

 

Tešíme sa na Vašu účasť

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: