ZBER ELEKTRO

Obecný úrad Dolné Dubové v spolupráci so spoločnosťou ANEO organizuje separovaný zber elektronického odpadu.

Zber sa uskutoční v pondelok 29.5.2017 o 8,00 hod. V čase od 7,00 do 8,00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice, žiarivky, batérie a pod. Od 8,00 hod. budú pracovníci zabezpečujúci zber uvedené odpady zberať. Všetky vyložené elektrozariadenia musia byť kompletné, nerozbité a musia obsahovať všetky elektrické a elektronické komponenty a konštrukčné dielce, inak nebudú zberovými pracovníkmi odobraté. Taktiež musia byť vyložené na viditeľnom a dostupnom mieste. Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici budú prechádzať len raz.

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 223/2001 Z. z. o odpadoch, a takýto priestupok bude oznámený najbližšiemu oddeleniu Policajnému zboru.

 

 

 

Zber papiera

ZBER PAPIERA

sa uskutoční od 29.5. do 2.6.2017.

Kontajner bude umiestnený pred budovou školy.

Ďakujeme za Vašu pomoc a podporu!

Obecné zastupiteľstvo

Obec Dolné Dubové Vás srdečne pozýva na Obecné zastupiteľstvo, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 20.4.2017 o 19.00 hod. Bližšie informácie nájdete v pozvánke.

P O Z V Á N K A

Čítať ďalej...

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: