registrácia chovu ošípaných

Regionálna veterinárna a potravinová správa Trnava oznamuje, že každý chovateľ, ktorý chová doma aj 1 ks ošípanej je povinný registrovať chov. Chov nahláste na obecnom úrade Dolné Dubové do 14.12.2018.

Pošta

Pošta Dolné Dubové bude dňa 13.12.2018 zatvorená.

Mikuláš

Obec Dolné Dubové Vás pozýva na stretnutie s Mikulášom a na "Mikulášsku dobrotu"v stredu 5.12.2018 a 17:00 hod v sále kultúrneho domu.


MIKULÁŠSKA DOBROTA

ťažná ochutnávka o najlepší koláčik alebo zákusok od šikovných cukrárov/cukrárok a pekárov/pekárok

z Dolného Dubového

 

5.12 2018 počas príchodu Mikuláša

Prinesené sladké výtvory budú označené číslom

Hlasovať budú môcť všetci zúčastnení vhodením mikulášskej čiapky do hlasovania, s číslom koláča, ktorý ochutnávačovi najviac chutil

Víťaznú dobrotu vyhlási MIKULÁŠ!

 

Upečené dobroty môžete nosiť do sály kultúrneho domu 5.12. 2018 od 16,00 do 17,00 hod.

 

Mikuláš

Obec Dolné Dubové Vás srdečne pozýva v stredu 5.12.2018 o 17.00 hod. na Mikuláša do sály KD.

výrub dreviny

 

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

 

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona

č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 21.11.2018 začala na základe žiadosti navrhovateľa  konanie č. DDU-108/2018 o vydanie súhlasu na výrub drevín

- 31 ks topoľov rastúcich, na pozemku parc. č. 3026/1 v k. ú Boleráz  z dôvodu zlého zdravotného stavu drevín.

 

Písomné, alebo elektronické potvrdenie záujmu byť účastníkom konania v začatom správnom konaní podľa § 82 ods.3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny je potrebné doručiť správnemu orgánu do 5 pracovných  dní odo dňa zverejnenia písomne alebo elektronicky na

adresu: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript..

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: