streda 5.9.2018

Z dôvodu odstávky elektriny bude 5.9.2018

- obchod otvorený od 6:00 do 8:00 a poobede od 12:00 do 17:00 hod

- pošta bude otvorená od 14:00 do 17:00 hod

- obecný úrad bude zatvorený

MUDr. Čermáková - Dechtice

Zdravotné stredisko Dechtice, MUDr. Čermáková spolu so zdravotnou sestrou oznamuje, že v termíne 6. – 15. septembra 2018  čerpá  dovolenku. Zastupuje  MUDr. Gajdošová v ambulancii Chtelnica.  

Západoslovenská distribučná

Západoslovenská distribučná:

z dôvodu vykonávania plánovanej práce  bude  dňa 05.09.2018 od 8:00 do 12:00 hod  bez dodávky elektriny celý dolný koniec: hlavná ulica po číslo 13 a 138 a záhumnie po číslo  257 a 226

Jedná sa o čísla:

1,3,4,5,7,9,10,11,12,13,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,

157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,

180,181,182,183,184,185,186,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,

204,205,206,208,226,227,228,229,230,231,234,235,238,243,246,251,256,257,275,276,277,278,

Zubná ambulancia Špačince

MUDr. Lančaričová, Zubná ambulancia Špačince, čerpá od 3.9.2018 do 27.9.2018 dovolenku. Od 3.9. do 14.9. zastupuje MUDr. Augustín - Dechtice a od 17.9. do 27.9. MUDr. Vršanská - Atómka. V piatok 28.9. už bude ordinovať MUDr. Lančaričová.

Oznámenie zámeru - predaj pozemku

Oznámenie zámeru – predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

 

OBEC Dolné Dubové, Obecný úrad Dolné Dubové č. 1, 919 52

Telefón: 033/5592633, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

OZNÁMENIE ZÁMERU

                                           Predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce Dolné Dubové, nachádzajúci sa v k.ú. Dolné Dubové a zapísaný na LV č. 600 vedenom Správou katastra Trnava ako parcela reg. „C“, druh pozemku: zastavané plochy  z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Jedná sa o:

1.) časť pozemku – Zastavané plochy č. 254/1 o výmere 41 m² v k.ú. Dolné Dubové z celkovej výmery pozemku 1ha 4105 m², odčlenením by vznikol nový pozemok parc. č. 254/3, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.

 

Pozemok sa nachádza pred novostavbou RD, parcela 252/2.

 

Žiadateľ: Peter Matuškovič, Dolné Dubové 79, 919 52.

 

O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných  dôvodov:

 

Peter Matuškovič, Dolné Dubové 79, kupuje časť pozemku  za účelom usporiadania vlastníctva podľa reálneho  užívania. 

Obec týmto predajom získa finančné prostriedky do rozpočtu obce.

 

 

V Dolnom Dubovom, 22.8.2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Peter Bobek

                                                                                              starosta obce

 

 

05.09.2018 Prerušenie elektriny

Západoslovenská distribučná:

z dôvodu vykonávania plánovanej práce  bude  dňa 05.09.2018 od 8:00 do 12:00 hod  bez dodávky elektriny celý dolný koniec: hlavná ulica po číslo 13 a 138 a záhumnie po číslo  257 a 226

Jedná sa o čísla:

1,3,4,5,7,9,10,11,12,13,138,139,140,141,142,143,144,145,146,147,148,149,150,151,152,154,155,156,

157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,

180,181,182,183,184,185,186,188,189,190,191,192,193,194,195,196,197,198,199,200,201,202,203,

204,205,206,208,226,227,228,229,230,231,234,235,238,243,246,251,256,257,275,276,277,278,

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: