1. Župný Deň otvorených dverí

Trnavský samosprávny Vás pozýva na 1. Župný Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v sobotu 17. novembra 2018 v čase od 9.00 do 13.00 hodiny v budove Úradu na Starohájskej ulici 10 v Trnave (oproti Poliklinike na sídlisku Družba). Čaká Vás zaujímavý program – aktivity i darčeky pre deti, ďalej vizážistky, kaderníčky, či nechtový dizajn, masáže či meranie tlaku, alebo dobroty ako francúzske palacinky a rôzne druhy káv. Návštevníci si môžu prezrieť priestory Úradu, kanceláriu župana či rokovaciu sálu zastupiteľstva, môžu sa stretnúť so županom, jeho zástupcami, poslancami, či zamestnancami.  Veľké parkovisko pred budovou Úradu TTSK je k dispozícii zdarma. Všetkých srdečne pozývame!

výsledky volieb 10.11.2018

výsledkY VOLIEB

zo dňa 10.11.2018

Počet zapísaných voličov: 589

Počet odovzdaných obálok: 374

Počet platných hlasovacích lístkov – starosta: 372

Počet platných hlasovacích lístkov – poslanci: 370

Účasť vo voľbách: 63,49 %

Poradie kandidátov podľa získaných hlasov:

starosta obce

       1. Jozef Čapkovič, Ing.                                      151 hlasov

       2. Jozef Hrčka                                                  148 hlasov

       3. Jozef Mikulčík, Ing.                                         62 hlasov

       4. Miroslav Holec                                                10 hlasov

       5. Petra Tomašovičová                                          1 hlas                        

 poslanci obecného zastupiteľstva

1. Rastislav Kocán, Mgr.                                        263 hlasov

2. Peter Horváth, Ing.                                           229 hlasov

3. Martin Butko, Mgr.                                            221 hlasov

4. Daniel Stranovský, Mgr.                                    214 hlasov

5. Mário Behúl, Mgr.                                             179 hlasov      

6. Štefan Demovič                                                175 hlasov

7. Jana Dirgová, Ing., MSc.                                    175 hlasov

Náhradníci:

8. Marek Chrvala                                                   166 hlasov

9. Ľubomír Jablonický                                            134 hlasov

10. Katarína Krišková                                             119 hlasov

11. Zdenka Gabrišová                                              90 hlasov               

Voľby 2018

V sobotu 10.11.2018 sa uskutočnia Voľby do orgánov samosprávy obcí. Volebná miestnosť v Dolnom Dubovom je v zasadačke obecného úradu otvorená od 7:00 hod do 22:00 hod. Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky nahláste na telefónnom čísle 0907796631, 5592633 alebo priamo vo volebnej miestnosti.

Odhalenie pamätníka

Obec Dolné Dubové Vás pozýva na spomienkové podujatie pri príležitosti 100. výročia ukončenia 1. svetovej vojny a slávnostné odhalenie pamätníka vojakom - dolnodubovčanom padlým v 1. svetovej vojne v nedeľu 11.11.2018 0 14:00 hod na cintoríne.

Pozvánka na OZ

P O Z V Á N K A 

na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať v piatok  26.10. 2017 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

  

 Návrh  programu:

 

1.    Otvorenie zasadnutia OZ

2.    Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.    Voľba návrhovej komisie

4.    Stanovisko hl. kontrolóra obce k návrhu rozpočtu na obdobie 2019-2021

5.    Návrh rozpočtu obce na obdobie 2019-2021

6.    Schválenie odpredaja obecného pozemku

7.    Výber nájomníka na 1-izb.byt A1

8.    Chodníky II. B Etapa

9.    Spoločný stavebný úrad Trnava

10. Rôzne

11. Diskusia

12. Návrh na  uznesenie

13. Záver

                                                                                      Peter Bobek

                                                                                      starosta obce

 

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: