Oznámenie zámeru

Oznámenie zámeru – predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

 

OBEC Dolné Dubové, Obecný úrad Dolné Dubové č. 1, 919 52

Telefón: 033/5592633, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

OZNÁMENIE ZÁMERU

                                           Predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce Dolné Dubové, nachádzajúci sa v k.ú. Dolné Dubové a zapísaný na LV č. 600 vedenom Správou katastra Trnava ako parcela reg. „C“, druh pozemku: zastavané plochy  z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Jedná sa o:

1.) časť pozemku – Zastavané plochy č. 101/9 o výmere 7 m² a 81 m ² v k.ú. Dolné Dubové z celkovej výmery pozemku 563 m², odčlenením by vznikli nové pozemky parc. č. 101/12 a 101/13, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.

 

Pozemky sa nachádzajú pred RD č. 159.

 

Žiadateľka: Helena Behúlová, Dolné Dubové 159, 919 52.

 

O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných  dôvodov:

 

Helena Behúlová, Dolné Dubové 159, kupuje časť pozemku  za účelom usporiadania vlastníctva podľa reálneho  užívania. 

Obec týmto predajom získa finančné prostriedky do rozpočtu obce.

 

 

V Dolnom Dubovom, 11.10.2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Peter Bobek

                                                                                              starosta obce

 

 

 

Oznámenie zámeru – predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

 

OBEC Dolné Dubové, Obecný úrad Dolné Dubové č. 1, 919 52

Telefón: 033/5592633, e-mail: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

 

 

OZNÁMENIE ZÁMERU

                                           Predaj pozemku – osobitný zreteľ

 

V zmysle § 9a ods. 8 písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov, zverejňujeme týmto zámer predaja časti pozemku vo vlastníctve obce Dolné Dubové, nachádzajúci sa v k.ú. Dolné Dubové a zapísaný na LV č. 600 vedenom Správou katastra Trnava ako parcela reg. „C“, druh pozemku: zastavané plochy  z dôvodu osobitného zreteľa.

 

Jedná sa o:

1.) časť pozemku – Zastavané plochy č. 101/9 o výmere 30 m² a 146 m ² v k.ú. Dolné Dubové z celkovej výmery pozemku 563 m², odčlenením by vznikli nové pozemky parc. č. 101/14 a 101/15, druh pozemku Zastavané plochy a nádvoria.

 

Pozemky sa nachádzajú vedľa RD č. 159, pred parcelou č.100 a 101/1.

 

Žiadateľ: Ing.  Peter  Behúl, Ulica Hospodárska 78, 917 01 Trnava

 

O prípad hodný osobitného zreteľa sa jedná z nasledovných  dôvodov:

 

Ing. Peter  Behúl, Ulica Hospodárska 78, 91701  Trnava, kupuje časť pozemku  za účelom usporiadania vlastníctva podľa reálneho  užívania. 

Obec týmto predajom získa finančné prostriedky do rozpočtu obce.

 

 

V Dolnom Dubovom, 11.10.2018

 

 

 

 

 

 

                                                                                              Peter Bobek

                                                                                              starosta obce

 

 

Pošta

Pošta Dolné Dubové bude 23.10.2018 zatvorená z dôvodu školenia. Doručovanie bude zabezpečené.

Zoznam kandidátov starosta

Obec Dolné Dubové   uverejňuje   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby starostu obce:

 

Čítať ďalej...

Zoznam kandidátov poslanci

Obec Dolné Dubové   uverejňuje   podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby  do obecného zastupiteľstva:

 

Čítať ďalej...

Pošta

Zmena otváracích hodín:

Streda 12.9.2018 od 9:00 do 12:00 a poobede od 16:00 do 17:00 hod

Streda 19.9.2018 - zatvorené

Štvrtok 20.9.2018 od 7:30 do 10:30 a poobede od 16:00 do 17:00 hod

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: