Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Bezpečne pri adventnom venci

OKRESNÉ RIADITEĽSTVO HASIČSKÉHO A ZÁCHRANNÉHO ZBORU V TRNAVE

Ako predísť vzniku požiaru v domácnostiach pri zapaľovaní sviečok na adventnom venci:

Položte sviečku na nehorľavú podložku

Umiestnite ich tak, aby sa nemohli prevrátiť

Sviečky musia byť dostatočne vzdialené od horľavých materiálov ako záclony, nábytok

Vence dajte do bezpečnej vzdialenosti od detí a zvierat

Nenechávajte horieť sviečky bez dozoru

Uistite sa, že ste sviečky dobre sfúkli

Menší oheň sa pokúste uhasiť hasiacim prístrojom alebo iným vhodným spôsobom

Pri vzniku požiaru ihneď volajte hasičov na číslo 150 alebo 112