Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Nový obecný web

Obec Dolné Dubové prešla 23. marca 2020 na nový web, postupne dopĺňame informácie, ktoré bolo potrebné zo starého webu preniesť. Zároveň upravujeme názvy niektorých súborov, aby boli pre občanov prehľadnejšie, bohužiaľ pri niektorých starých článkoch nie je možné zistiť, kedy boli uverejnené, z tohto dôvodu ostávajú dátumy tak ako sú, za pochopenie ďakujeme.

Na stránke sa stále pracuje

MUDr. Čermáková – Dechtice

Prosíme pacientov, aby využívali elektronické objednávanie liekov na :  E mailová adresa: oadechtice@gmail.com

alebo  je možnosť vhadzovať  lístky do poštovej schránky:

Vzor: Meno, priezvisko, rok narodenia, bydlisko a číslo domu

a napísať aké lieky pacienti potrebujú na predpis.

Monentálne sú preťažené telefonné linky, nestíhame ošetrovať a telefonicky vybavovať všetky záležitosti. Za pochopenie ďakujeme.

MUDr.Čermáková obv. lekárka

Doplňujúce informácie ku karanténe

Po rozbore vzoriek odobratých obyvateľom penziónu a pracovníčke čerpacej stanice sa u nich koronavírus nepotvrdil. Naďalej však pre nich platí domáca 14dňová karanténa.

Dôležitá informácia

V obci Dolné Dubové sa potvrdil prvý prípad nakazeného vírusom COVID-19 – koronavírom. V piatok 13.3.2020 o 19:30 Regionálny úrad verejného zdravotníctva (RÚVZ) informoval starostu obce o potvrdenom prípade nákazy a zároveň ho vyzval k súčinnosti. Na mieste bol prítomný policajný zbor a brat majiteľa nehnuteľnosti, v ktorej sa postihnutý nachádzal a zdržiaval…

Čítať viac

Obecný úrad až do odvolania zatvorený pre verejnosť

Oznamujeme občanom, že z dôvodu preventívnych opatrení prijatých proti šíreniu koronavírusu a na základe odporúčania krízového štábu Trnavského samosprávneho kraja bude obecný úrad v Dolnom Dubovom od štvrtka 12.3.2020 až do odvolania pre verejnosť zatvorený. Žiadame občanov, aby so zamestnancami komunikovali telefonicky, alebo e-mailom…

Čítať viac

Výrub dreviny

Oznámenie o začatí konania na výrub drevín

Obec Dolné Dubové ako orgán ochrany prírody podľa § 3 ods. 6 zákona
č.71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov oznamuje, že dňa 4.3.2020 začala na základe žiadosti
navrhovateľa konanie Výst. č. DDU-16/2020 o vydanie súhlasu na výrub 1
ks čerešne rastúcej na pozemku registra „C“ parc. č. 403/2 v k. ú Dolné
Dubové z dôvodu ohrozovania nehnuteľnosti navrhovateľa.

Čítať viac