Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Testovanie v piatok

7.5.2021 (v piatok) budete mať možnosť otestovať sa na prítomnoť ochorenia COVID-19 v budove OcÚ Dolné Dubové v čase 17:30-18:30.

Výsledky testovania 1.5.2021

V sobotu 1.5.2021 bolo vykonaných 247 testov na prítomnosť ochorenia COVID-19,

z toho bolo 0 pozitívnych a 0 vadných testov.

Ďakujeme všetkým za spoluprácu a účasť.

Výsledky testovania piatok 23.4.2021

Dňa 23.4. sa v Dolnom Dubovom uskutočnilo testovanie na ochorenie COVID-19.

Bolo vykonaných 106 testov, z toho 0 pozitívnych a 0 vadných.

Ďakujeme všetkým za za ďalší úspešný priebeh testovania.

Testovanie v piatok 23.4.

V piatok 23.4.2021 sa v Dolnom Dubovom uskutoční testovanie na ochorenie COVID-19 v čase od 17:30 do 18:30 na adrese Dolné Dubové 1 (budova OcÚ).
Potrebné je priniesť si doklad totožnosti, prísť s prekrytými dýchacími cestami (respirátorom FFP2 alebo podobným, nakoľko sa testuje v interiéri).
Testovanie za obvyklých podmienok bude v sobotu 1.5.2021

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.4.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyúčtovanie rozšírenia kanalizačnej siete 2020

5. Opakovaný nájom na 9BJ

6. Interná smernica MŠ

7. PHSR obce

8. Rôzne:

a. Finančná bilancia MOM

b. Informácia o vysporiadaní pozemkov

c. Nájomné bytovky – opravy

d. Dianie v obci

9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce