Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Veľkorozmerný kontajner

Obec Dolné Dubové oznamuje, že

od 15. 5. do 18.5 2020

bude pristavený

pri obecnom úrade a

pri cintoríne

veľkorozmerný kontajner.

 

Žiadame občanov, aby vyhadzované veci rozobrali na menšie kusy a ukladali do kontajnera. Elektrický odpad do veľkorozmerného kontajnera nevhadzujte, bude sa zberať po obci!

 

 

 

Obecný úrad Dolné Dubové otvorený

Obecný úrad v Dolnom Dubovom funguje v bežnom režime:

pred vstupom do kancelárií je potrebné mať nasadené ochranné rúško (šál alebo šatku), k dispozícii je dezinfekcia rúk.

Pošta Dolné Dubové otváracie hodiny

Pošta v Dolnom Dubovom má otvorené:

Pondelok 7:30 – 10:30

Utorok 7:30 – 10:30

Streda 7:30 – 10:30, 16:00 – 17:00

Štvrtok 7:30 – 10:30

Piatok 7:30 – 10:30

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové, 919 52 Dolné Dubové 213

ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKA  ZŠ

O  Z  N  Á  M  E  N  I  E

O povinnom zápise do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 a zmene termínu

podľa Nariadenia ministra školstva z 26. marca 2020 sa  zápis do 1. ročníka ZŠ 

uskutoční od 15. apríla – do 30. apríla 2020.

Dokumenty na stiahnutie pre rodičov k zápisu budú zverejnené 3.4.2020 na web. stránke školy

Spôsoby odovzdania vyplnených a podpísaných dokumentov:

  1. oskenovaný dokument poslať na mail školy zssmsdolnedubove@gmail.com
  2. prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk
  3. poštou na adresu školy: 919 52 Dolné Dubové 213
  4. osobne v škole riaditeľke školy dňa 24. apríla 2020/piatok/ od 12,00 – do 16,00 hod. pri dodržaní nariadených hygienických opatrení

Overovanie dokumentov zákonných zástupcov bude realizované do 14tich dní od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ostatné dokumenty, ohľadom odkladu PŠD, treba odovzdať do štyroch  týždňov od skončenia mimoriadneho  prerušenia školského vyučovania.

Zlatica Čapkovičová

Dolné Dubové 14.4.2020                                                      Riaditeľka ZŠ s MŠ Dolné Dubové

Obmedzenie premávky

Vážení občania,

z dôvodu výstavby kanalizácie medzi bytvokou č. 217 a bytovkou č. 56 bude premávka v tejto ulici dočasne uzatvorená. Vyzývame Vás, aby ste svoje vozidlá parkovali na iných miestach, nakoľko zajtrajším dňom – 15.4.2020 sa začnú búracie a výkopové práce.

Ďakujeme za pochopenie

Zvýšené riziko požiarov

OR HaZZ vyhlásilo čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiarov na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme v územnom obvode okresu Trnava od 09.04.2020, 12.00 hod. do odvolania. V tomto čase je potrebné dodržiavať zásady protipožiarnej bezpečnosti. Celé znenie upozornenia si môžete prečítať v súbore PDF na stiahnutie:

Vyhlásenie