Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Faktúry 2016

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
 1  SPP plyn – kultúrny dom   29.1.2016  778,-
2  SPP plyn – TJ 29.1.2016 175,-
3  SPP  plyn – stará škola 29.1.2016 13,-
4  SPP vyúčtovanie  plyn – kultúrny dom 22.1.2016 -292,77
5  SPP vyúčtovanie  plyn – TJ 29.1.2016 247,06
6  SPP vyúčtovanie  plyn – stará škola 22.1.2016 – 5,96
7  ZSE  elektrina – čerpačka  29.1.2016  140,51
 8  ZSE  elektrina – TJ  29.1.2016  92,23
 9  ZSE  elektrina – kult. dom  29.1.2016  171,01
 10  ZSE  elektrina – prístavba  29.1.2016  66,50
 11  ZSE  elektrina – ver. osvet.  29.1.2016  180,99
12 Centrálny depozitár CP vedenie účtu CP 22.2.2016 252,17
13 ZSE elektrina -byt. č.239 29.1.2016 28,71
14 ZSE elektrina – byt.č.240 29.1.2016 16,19
15 ZSE elektrina -byt.č.241 29.1.2016 13,16
16 CBC Slovakia prenájom kopírky 29.1.2016 86,30
17 TAVOS voda – byt. č. 241 29.1.2016 279,78
18 TAVOS voda – cintorín, TJ, kultúrny dom,byt. č.239 a 240 29.1.2016 564,80
19 Victoria trofejové poháre turnaj 29.1.2016 78,-
20 Obec Jaslovské Bohunice stočné 8.2.2016 900,-
21 Centrum polyg. služieb matričné tlačivá 8.2.2016 12,74
22 SPP plyn – kultúrny dom 8.2.2016 754,-
23 SPP plyn – TJ 8.2.2016 170,-
24 SPP plyn – stará škola 8.2.2016 13,-
25 ORANGE mobilný telefón 8.2.2016 40,-
26 ZSE prístavba KD 8.2.2016 61,36
27 ZSE prístavba KD 8.2.2016 50,-
28 SE Predaj elektrina – ver. osvetlenie 8.2.2016 683,75
29 EDU WORK ozvučovacia zostava 8.2.2016 279,90
30 Slovak Telekom telefón pevná linka 18.2.2016 44,57
31 Obecný podnik služieb vývoz fekálií 21.2.2016 84,-
32 ASA vývoz komunálneho odpadu 21.2.2016 779,46
33 Obec  Jaslovské Bohunice stočné – vyúčtovanie 22.2.2016 2044,80
34 ZSE elektrina vyúčtovanie – čerpačka 22.2.2016 -117,02
35 ZSE elektrina vyúčtovanie – kult. dom 22.2.2016 -22,01
36 ZSE elektrina vyúčtovanie – byt.č.239 22.2.2016 -0,48
37 ZSE elektrina vyúčtovanie – bytč.241 22.2.2016 0,50
38 ZSE elektrina vyúčtovanie -st.škola 22.2.2016 -45,43
39 Ing. M. Horváth geom. plán – zameranie chodníka 22.2.2016 810,-
40 ZSE elektrina vyúčtovanie -bytč.240 19.2.2016 -0,51
41 ZSE elektrina vyúčtovanie – TJ 19.2.2016 -58,40
42 ZSE elektrina čerpačka zberný dvor 15.2.2016 53,81
43 ZSE elektrina prístavba KD 15.2.2016 60,38
44 CBC Slovakia prenájom kopírky 22.2.2016 100,28
45 ZSE elektrina vyúčtovanie TJ 29.2.2016 -91,66
46 ZSE elektrina vyúčtovanie TJ 29.2.2016 -0,17
47 TAVOS voda – polievanie parku J.I.Bajzu 22.2.2016 20,99
48 Zdenko Chrvala čistenie kan. potrubia 1.3.2016 60,-
49 Peter Barinec servis plynových kotlov byt.č.241 29.2.2016 648,-
50 ŠEVT tlačivá 23.2.2016 8,20
51 BINS 1100 lit kontajner – bytovky 1.3.2016 204,-
52 SPP plyn – kultúrny dom 10.3.2016 710,-
53 SPP plyn – TJ 10.3.2016 160,-
54 SPP plyn – stará škola 10.3.2016 12,-
55 SE Predaj elektrina – ver. osvetlenie 10.3.2016 683,75
56 ORANGE mobilný telefón 10.3.2016 40,-
57 Slovak Telekom telefón pevná linka 10.3.2016 29,-
58 PROUNION vypracovanie žiadosti – COK 10.3.2016 600,-
59 CBS kniha Dolné Považie 10.3.2016 187,-
60 ZMO kniha – Účtovné súvzťažnosti 10.3.2016 25,-
61 ASA vývoz komunálneho odpadu 17.3.2016 806,70
62 PKF poistné vozidla Liaz 12.4.2016 27,43
63 PKF poistné budov 12.4.2016 228,26
64 Obecný podnik služieb vývoz fekálií 17.3.2016 42,-
65 CBC SLOVAKIA prenájom kopírky 24.3.2016 94,45
66 Obec Jaslovské Bohunice stočné 24.3.2016 900,-
67 SVH Hetteš reflektory TJ 24.3.2016 590,90
68 SVH Hetteš oprava rozhlasu 24.3.2016 190,20
69 ZSE elektrina – prístavba KD 24.3.2016 50,-
70 ORANGE mobilný telefón 12.4.2016 40,-
71 SPP plyn – stará škola 12.4.2016 7,-
72 SPP plyn – kultúrny dom 12.4.2016 389,-
73 SPP plyn – TJ 12.4.2016 88,-
74 Peter Slovák dovoz piesku 12.4.2016 134,16
75 SE Predaj elektrina verejné osvetlenie 12.4.2016 683,75
76 Slovak Telekom telefón pevná linka 12.4.2016 32,15
77 ESET antivírus 12.4.2016 55,37
78 Obec Jaslovské Bohunice stočné 25.4.2016 900,-
79 Rastislav Grígel čistenie kotla bytovka č. 239 25.4.2016 61,-
80 Slov. elektrárne lampy verejné osvetlenie 25.4.2016 1872,-
81 Palšovič Ľuboš vývoz odpadu po zbere 25.4.2016 336,-
82 ASA vývoz komunálneho odpadu 25.4.2016 1024,89
83 ZSE elektrina prístavba KD 25.4.2016 27,95
84 TAVOS voda – cintorín, TJ, kultúrny dom,byt. č.239, 240, 241 25.4.2016 657,48
85 CBC Slovakia prenájom kopírky 4.5.2016 85,52
86 PROUNION žiaodsť o NFP – COK 4.5.2016 600,-
87 Obec Jaslovské Bohunice stočné 4.5.2016 900,-
88 TAVOS vodovodná prípojka Uher 4.5.2016 148,98
89 TAVOS vodovodná prípojka Krivosudská 4.5.2016 148,98
90 TAVOS vodovodná prípojka Mičo 4.5.2016 165,44
91 Ing. Peter Roháč obecný kanál 4.5.2016 370,-
92 ORANGE mobilný telefón 11.5.2016 40,-
93 SPP plyn – TJ 12.5.2016 34,-
94 SPP plyn – kultúrny dom 12.5.2016 149,-
95 SPP plyn – stará škola 12.5.2016 3,-
96 SE Predaj elektrina – verejné osvetlenie 11.5.2016 683,75
97 Obec Jaslovské Bohunice stočné 11.5.2016 900,-
98 Slovak Telekom telefón pevná linka 12.5.2016 29,52
99 ASA vývoz komunálneho odpadu 19.5.2016 819,40
100 Technik Security oprava popl. systému ZŠ s MŠ 11.5.2016 41,69
101 PROUNION verejné obstarávanie 11.5.2016 1200,-
102 RIHA zateplenie bytovky č. 239 12.5.2016 10500,-
103 Office Land kancel. a hyg. potreby 11.5.2016 187,05
104 CBC Slovakia prenájom kopírky 19.5.2016 82,48
105 Aug. Horváth oprava kotla bytovka č. 239 19.5.2016 99,-
106 SVH – Hetteš oprava verejného osvetlenia 8.6.2016 454,-
107 RIGHT POWER elektrina vyúčtovanie 8.6.2016 -7,20
108 SPP plyn – kultúrny dom 13.6.2016 63,-
109 SPP plyn -TJ 13.6.2016 14,-
110 SPP plyn – stará škola 13.6.2016 2,-
111 Obec Jaslovské Bohunice stočné 13.6.2016 900,-
112 Jozef Marko zbervak 13.6.2016 50,-
113 SE Predaj elektrina verejné osvetlenie 13.6.2016 683,75
114 ORANGE mobilný telefón 13.6.2016 40,24
115 Július Kosnáč kominárske práce 20.6.2016 34,80
116 Slovak Telekom telefón pevná linka 20.6.2016 29,-
117 Zdenko Chrvala oprava kan. potrubia ZŠ s MŠ 13.6.2016 166,22
118 ASA vývoz komunálneho odpadu 21.6.2016 1646,01
119 PKF poistenie budov 13.7.2016 228,26
120 PKF poistenie vozidla LIAZ 13.7.2016 27,42
121 CBC Slovakia prenájom kopírky 4.7.2016 76,63
122 IZOKLAMP oprava a zateplenie strechy ZŠ s MŠ 12.7.2016 13973,86
123 SPP plyn – kultúrny dom 13.7.2016 58,-
124 SPP plyn – TJ 13.7.2016 13,-
125 SPP plyn – stará škola 13.7.2016 1,-
126 ORANGE mobilný telefón 13.7.2016 40,-
127 SE Predaj elektrina – verejné osvetlenie 13.7.2016 683,75
128 Slovak Telekom telefón pevná linka 13.7.2016 29,-
129 Obec Jaslovské Bohunice stočné 19.7.2016 900,-
130 RIHA zateplenie bytovky č. 239 19.7.2016 10773,74
131 RIHA zateplenie bytovky č. 239 19.7.2016 1037,28
132 ASA vývoz komunálneho odpadu 19.7.2016 952,34
133 TAVOS voda – cintorín, TJ, kultúrny dom,byt. č.239,240 a 241 19.7.2016 554,33
134 VICTORIA trofejové poháre – guláš 19.7.2016 30,-
135 CBC Slovakia prenájom kopírky 8.8.2016 83,33
136 HASPOTEX revízia hasiacich prístrojov 9.8.2016 223,08
137 CBS kniha Dolné Považie 9.8.2016 192,50
138 Clouding správa PC 10.8.2016 64,76
139 SPP plyn – stará škola 9.8.2016 1,-
140 SPP plyn – TJ 9.8.2016 13,-
141 ORANGE mobilný telefón 9.8.2016 40,-
142 IZOKLAMP oprava a zateplenie strechy ZŠ s MŠ 9.8.2016 9315,91
143 IZOKLAMP oprava a zateplenie strechy ZŠ s MŠ 9.8.2016 2352,-
144 SE Predaj elektrina verejné osvetlenie 9.8.2016 683,75
145 SPP plyn – kultúrny dom 9.8.2016 58,-
146 Slovak Telekom telefón pevná linka 9.8.2016 29,-
147 Thera Comm vysielačka do vozidla Iveco 9.8.2016 673,20
148 Knězek zásahová výstroj DHZ 9.8.2016 1246,93
149 Ing. J. Čapkovič mreža na bufet TJ 15.8.2016 264,-
150 Obec Jaslovské Bohunice stočné 15.8.2016 900,-
151 ASA vývoz komunálneho odpadu 21.8.2016 785,62
152 BINS smetné nádoby 24.8.2016 390,-
153 Aug. Horváth oprava kotla bytovka č. 240 24.8.2016 212,-
154 Mesíček S. plynový kotol TJ 24.8.2016 1788,-
155 CBC Slovakia prenájom kopírky 24.8.2016 85,73
156 Mplot oplotenie kompostoviska  9.9.2016 308,74
157 EXO web stránka 30.8.2016 7,93
158 Obec Malženice posudková činnosť 9.9.2016 45,-
159 Bokor Jozef revízia plyn. zariadení 9.9.2016 397,-
160 Orange mobilný telefón 13.9.2016 40,-
161 SPP plyn OcÚ 13.9.2016 120,-
162 SPP plyn TJ 13.9.2016 27,-
163 SPP plyn 33 13.9.2016 2,-
164 Slovak Telekom telefón 13.9.2016 29,60
165 S. Staš pac. komplet DHZ 13.9.2016 97,48
166 Obec J.Bohunice stočné 13.9.2016 900,-
167 Slov. elektrárne verejné osvetlenie 13.9.2016 683,75
168 Martinkovič ZŠ s MŠ vymaľovanie a nátery 13.9.2016 3136,02
169 Palšovič Ľuboš ZŠ s MŠ komín 13.9.2016 156,-
170 Juraj Žákovský kosačka 13.9.2016 3992,46
171 ASA vývoz odpadu 21.9.2016 981,85
172 Bokor Jozef revízia plynu bytovky 239 + 240 4.10.2016 634,-
173 CBC Slovakia prenájom kopírky 30.9.2016 88,51
174 PKF poistné budovy 11.10.2016 228,26
175 PKF poistné Liaz – DHZ 11.10.2016 27,42
176 SPP plyn Ocú vyúčtovanie 16.9.2016 -120,-
177 SPP plyn TJ vyúčtovanie 16.9.2016 -27,-
178 SPP plyn 33 vyúčtovanie 16.9.2016 -2,-
179 Orange mobilný telefón 11.10.2016 40,20
180 SPP plyn OcÚ 11.10.2016 374,-
181 SPP plyn TJ 11.10.2016 85,-
182 SPP plyn 33 11.10.2016 7,-
183 SE Predaj verejné osvetlenie 11.10.2016 683,75
184 Obec J.Bohunice stočné 18.10,2016 900,-
185 Slovak Telekom telefón 11.10.2016 29,21
186 ASA odvoz odpadu 21.10.2016 1188,16
187 A. Horváth oprava kotla 24.10.2016 200,-
188 Vako Krajné oprava čerpadla 25.10.2016 1333,75
189 Tavos vodné – Ocú, TJ, bytovky, cintorín 26.10.2016 556,07
190 CBC Slovakia prenájom kopírky 31.10.2016 78,24
191 Vako Krajné čerpadlo na ČS 3.11.2016 867,31
192 SPP plyn Ocú 4.11.2016 651,-
193 SPP plyn TJ 4.11.2016 150,-
194 SPP plyn 33 4.11.2016 7,-
195 Orange mobilný telefón 15.11.2016 40,70
196 SPP plyn Ocú 4.11.2016 651,-
197 SPP plyn TJ 4.11.2016 150,-
198 SPP plyn 4.11.2016 7,-
199 Mesíček S. ZŠ s MŠ – soc. zariadenie 15.11.16 337,29
200 SE Predaj verejné osvetlenie 15.11.2016 683,75
201 Obec J.Bohunice stočné 15.11.2016 900,-
202 Slovak Telekom telefón 15.11.2016 29,-
203 Ductus vypracovanie žiadosti – zber. dvor 15.11.2016 500,-
204 FCC odvoz odpadu 15.11.2016 1446,64
205 PKF poistenie budov 11.1.2017 228,26
206 PKF poistenie Liaz DHZ 11.1.2017 27,43
207 CBC Slovakia prenájom kopírky 30.11.2016 80,82
208 Sl. pošta knižnica – časopis Život 9.12.2016 61,20
209 Pečiatky-vizitky vianočné pozdravy 6.12.2016 87,-
210 Ekotec revízia detského ihriska 14.12.2016 248,40
211 SPP plyn OcÚ 12.12.2016 651,-
212 SPP plyn TJ 12.12.2016 150,-
213 SPP plyn 33 12.12.2016 7,-
214 KEO ročná licencia 13.12.2016 233,30
215 Vako Krajné oprava ČS 13.12.2016 75,46
216 SE predaj verejné osvetlenie 12.12.16 683,75
217 Obec J.Bohunice stočné 12.12.16 900,-
218 Slovak Telekom telefón 19.12.2016 29,-
219 SPP plyn vyúčtovanie 19.12.2016 1195,89
220 Orange mobilný telefón 12.12.2016 40,-
 221  Orange  mobilný telefón  19.12.2016  59,97
 222  Orange  mobilný telefón  19.12.2016  0,50
 223  Orange  mobilný telefón  19.12.2016  0,50
 224  Ing. Laurová  príprava auditu  14.12.2016  500,-
 225  Ing. Horáková  audit  14.12.2016  200,-
 226  Sezako  čistenie kanalizácie  19.12.2016  459,84
 227  FCC  odvoz odpadu  19.12.2016  1018,53
 228  Ing. Roháč  obecný kanál + natáčanie akcií  19.12.2016  901,43
 229  DZ Pramene  vianočný koncert  19.12.2016  1000,-
 230  SPP  plyn TJ vyúčtovanie  30.12.2016  252,37
 231  SPP  plyn vyúčtovanie  30.12.2016  -0,64
 232  CBC Slovakia  prenájom kopírky  30.12.2016  122,98
 233  Grígel  oprava kotol č. 239  4.1.2017  52,-
 234  Slovák Peter  posypový materiál  30.12.2016  147,84
235 Pevacar zimné pneumatiky 28.12.2016 300,-
236 Orange mobilný telefón 11.1.2017 75,71
237 Vako Krajné oprava čerpadla 11.1.2017 87,41
238 SE Predaj verejné osvetlenie 11.1.2017 683,75
239 Vako Krajné čerpadlo na ČS 11.1.2017 1075,82
240 Slovakia Energy elektrina vyúčtovanie 33 11.1.2017 3,35
241 Slovakia Energy elektrina vyúčtovanie 91 11.1.2017 -2,01
242 Slovak Telekom telefón 11.1.2017 29,-
243 FCC odvoz odpadu 11.1.2017 895,81