Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Faktúry 2018

Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
 1  KP  poistné 1.3.2018  210,63 bankový prevod  auto
2  Grígel  oprava  24.1.2018  256,- bankový prevod  kotol B6
3  Deltanet  PC  28.1.2018  846,- bankový prevod  TKR
4  Tavos  stočné  29.1.2018  634,75 bankový prevod
5  CBC  kopírka  29.1.2018  65,93 bankový prevod  prenájom
6  SPP  plyn  26.1.2018  365,- bankový prevod  obecný úrad
7  SPP  plyn  26.1.2018  86,- bankový prevod  TJ
8  CDCP  ceniny  28.2.2018  432,- bankový prevod
9  Lomtec  elektron.  27.1.2018  327,60 bankový prevod  elektronizácia
10  Slov.energ  elektrina  2.2.2018  -58,69 dobropis  vyúčt. 34
 11  Victoria  poháre  2.2.2018  58,42 bankový prevod  trofejové
 12  SPP  plyn  9.2.2018  8,54 bankový prevod   33
 13  Orange  mobil 15.2.2018  54,99 bankový prevod
 14 SPP  plyn  15.2.2018  365,- bankový prevod  Ocú
 15 SPP plyn 15.2.2018 86,- bankovýprevod  TJ
 16 SPP plyn 15.2.2018 8,- bankovýprevod  33
 17  Obec J.B.  stočné  8.2.2018  1200,- bankový prevod
 18 Lindtrom  rohož  14.2.2018  14,47 bankovýprevod prenájom
 19 Slov.energ.  elektrina 17.2.2018  8,32 bankovýprevod  33
 20 Slov.energ. elektrina 17.2.2018  15,98 bankový prevod  ČS 91
21 Telekom telefón 19.2.2018 30,43 bankový prevod
 22  Obec Malž.  pos. činn  20.2.2018 142,03 bankový prevod
 23  Obec J.B. stočné 28.2.2018 1200,- bankovýprevod
 24  SE Predaj  elektrina  14.2.2018  700,07 bankový prevod  ver. osvetl.
 25 FCC vývoz KO 21.2.2018 885,46 bankovýprevod
26 Akadém.PP školenie 28.2.2018 80,- bankovýprevod 
27  SE predaj elektrina  15.2.2018  677,57 bankový prevod  ver. osvetlen.
28  CBC  kopírka 1.3.2018 81,62 bankovýprevod  prenájom
29 DPO SR školenie 2.4.2018 200,- bankovýprevod DHZ
30 SPP plyn 15.3.2018 365,- bankovýprevod obecný úrad
 31 SPP plyn 15.3.2018 86,- bankovýprevod TJ
32 SPP plyn 15.3.2018 8,- bankovýprevod 33
33  Barinec  revízie  12.3.2018 1021,2 bankový prevod  plyn 241
34 SE predaj elektrina 14.3.2018  645,09 bankovýprevod ver. osvet.
35 Lindtrom rohož 14.3.2018 10,43 bankovýprevod prenájom
36 Orange mobil 15.3.2018 70,99 bankovýprevod
37 Telekom telefón 19.3.2018 29,72 bankovýprevod 
38 Obec J.B. stočné 13.3.2018 1794,- bankovýprevod vyúčtovanie
39 Obec J.B. stočné 31.3.2018 1200,- bankový prevod
40 PKF poistné 15.4.2018 27,43 bankový prevod Liaz DHZ
41 PKF poistné 15.4.2018 228,26 bankový prevod budovy
42 FCC vývoz KO 21.3.2018 743,19 bankový prevod
43 ZMO publikác. 12.3.2018 26,- bankový prevod
44 Kalivoda PD 12.3.2018 1995,- bankový prevod chodník
45 Horváth zameran. 14.3.2018 222,- bankový prevod chodník
46 Horváth zameran. 14.3.2018 1289,- bankový prevod chodník
47 Grígel oprava 22.3.2018 90,- bankový prevod kotol A7
48 Grígel oprava 22.3.2018 95,- bankový prevod kotol A9
49 DPO SR školenie 28.4.2018 50,- bankový prevod
50 CBC prenájom 29.3.2018 89,03 bankový prevod kopírka
 51  Obec J.B.  stočné  5.12.2018  1200,- bankový prevod
 52  Lindsrtom  rohož  28.3.2018  14,47 bankový prevod
 53  SPP  plyn  1.4.2018  365,- bankový prevod  KD
54  SPP plyn  1.4.2018  86,- bankový prevod  TJ
55 SPP plyn  1.4.2018  8,- bankový prevod  33
56  Orange  mobil  29.3.2018  56,19 bankový prevod
57  SE Predaj  elektrina  3.4.2018  645,09 bankový prevod
58  Telekom  telefón  1.4.2018  29,72 bankový prevod
59  FCC  odpad  31.3.2018  804,89 bankový prevod
60  Obec J.B.  stočné  12.4.2018  1200,- bankový prevod
61  CBC  kopírka  16.4.2018  88,98 bankový prevod
62  Tavos  voda  12.4.2018  577,06 bankový prevod
 63  Šmrhola  tabule  19.4.2018  374,52 bankový prevod
64 Victoria  poháre  24.4.2018  34,68 bankový prevod  trofejové
65 Hetteš  orez  11.4.2018  354,10 bankový prevod
66 Lindstrom  rohož  25.4.2018  10,43 bankový prevod  prenájom
67 Orange  mobil  1.5.2018  70,69 bankový prevod
68  SPP  plyn  1.5.2018  365,- bankový prevod  KD
69 SPP plyn  1.5.2018  86,- bankový prevod  TJ
70 SPP  plyn  1.5.2018  8,- bankový prevod  33
 71  SE predaj  elektrina  2.5.2018  645,09 bankový prevod  ver.osvetlenie
 72  CS Falcon  prevoz  30.4.2018  48,- bankový prevod  stromy
 73  Telekom  telefón  1.5.2018  29,92 bankový prevod
 74  Eset  antivírus  9.5.2018  70,49 bankový prevod
 75  Šmrhola  tabule  8.5.2018  281,88 bankový prevod
76 FCC odpad 30.4.2018 812,12 bankový prevod
77 Obec J.B. stočné 3.5.2018 1200,- bankový prevod
78 KESA DHZ 11.5.2018 1612,- bankový prevod  soc. zariade.
79  SVH Heteš  výrub 16.5.2018  267,90 bankový prevod  stromov ZŠ
80 CBC kopírka 15.5.2018 88,37 bankový prevod prenájom
81 Lindstrom rohož 23.5.2018 14,47 bankový prevod prenájom
82 Vako Krajné opravaČS 28.5.2018 351,62 bankový prevod
83 Orange mobil 1.6.2018 55,59 bankový prevod
84 SPP plyn 1.6.2018 365,- bankový prevod KD
85 SPP plyn 1.6.2018 86,- bankový prevod TJ
86 SPP plyn 1.6.2018 8,- bankový prevod 33
87 FCC odpad 31.5.2018 1866,91 bankový prevod
88 Obec J.B. stočné 5.6.2018 1200,- bankový prevod
89 Sl.elektrár. elektrina 1.6.2018 645,09 bankový prevod ver. osvetle.
90 Telekom telefón 1.6.2018 30,58 bankový prevod
91 PKF poistenie 6.6.2018 27,42 bankový prevod LIAZ
92 PKF poistenie 6.6.2018 228,26 bankový prevod budovy
93 Žákovský oprava 11.6.2018 180,40 bankový prevod kosačka
94 Remenárová sam. deň 15.6.2018 92,18 bankový prevod
95 Sl.Energy 240 16.6.2018 -58,84 bankový prevod spol.priestory
96 Sl.Energy DS 18.6.2018 -69,66 bankový prevod
97 CBC kopírka 15.6.2018 73,62 bankový prevod prenájom
98 Lindstrom rohož 20.6.2018 10,43 bankový prevod prenájom
99 Victoria poháre 27.6.2018 110,- bankový prevod trofejové
100 Orange mobil 2.7.2018 61,39 bankový prevod
101 Krupová úz.plán 28.6.2018 600,- bankový prevod
102 SPP plyn 1.7.2018 365,- bankový prevod KD
103 SPP plyn 1.7.2018 86,- bankový prevod TJ
104 SPP plyn 1.7.2018 8,- bankový prevod 33
105 Babiak kom.plán 20.7.2018 100,- bankový prevod
106 Vako krajné opravaČS 2.7.2018 4427,02 bankový prevod
107 Telekom telefón 1.7.2018 29,72 bankový prevod
108 Sl.elektrárne elektrina 4.7.2018 919,99 bankový prevod ver.osvetle.
109 FCC odpad 30.6.2018 837,- bankový prevod
110 Ing. Roháč TKR 10.7.2018 1140,- bankový prevod obecný kanál
111 Obec J.B. stočné 12.7.2018 1200,- bankový prevod
112 Tavos voda 12.7.2018 553,44 bankový prevod
113 CBC kopírka 15.7.2018 87,94 bankový prevod prenájom
114 Hill Site oprava 23.7.2018 298,87 bankový prevod auto
115 Lindstrom rohož 17.7.2018 14,47 bankový prevod prenájom
116 Slov.elektr ver.osvet. 14.8.2018 700,07 bankový prevod
 117  SPP  plyn 15.8.2018  365,- bankový prevod  KD
 118  SPP  plyn  15.8.2018  86,- bankový prevod  TJ
 119  SPP  plyn  15.8.2018  8,- bankový prevod  33
 120  Orange  mobil  15.8.2018  55,59 bankový prevod
 121  Sponka kan.pot.  13.8.2018  24,- bankový prevod
 122  FCC  odpad  21.8.2018  1179,38 bankový prevod  vývoz KO
 123  PROIZS  DHZ  16.8.2018  3037,29 bankový prevod
 124  Obec J.Boh.  stočné  15.8.2018  1200,- bankový prevod
 125  Telekom  telefón  20.8.2018  30,20 bankov prevod
 126  AMD  drogéria  31.8.2018  526,40 bankový prevod  dar dôchodci
 127  CBC  kopírka  29.8.2018  77,57 bankový prevod  prenájom
 128  Lindstrom  rohož  30.8.2018  14,47 bankový prevod  prenájom
 129  SPP  plyn  17.9.2018  365,- bankový prevod  KD
 130  SPP  plyn  17.9.2018  86,- bankový prevod  TJ
 131  SPP  plyn  17.9.2018  8,- bankový prevod  33
 132  Orange  mobil  15.9.2018  57,39 bankový prevod
 133  Telekom  telefón  18.9.2018 29,98 bankový prevod
 134  Slov. elek.  elektrina  14.9.2018  700,07 bankový prevod  ver. osvetlen.
 135  Obec J.Boh.  stočné  17.9.2018  1200,- bankový prevod
 136  FCC  odpad  21.9.2018  828,81 bankový prevod  vývoz KO
 137  SPP  plyn KD  26.9.2018 -1293,92 bankový prevod  vyúčtovanie
 138  SPP  plyn TJ  26.9.2018  -323,54 bankový prevod  vyúčtovanie
 139  SPP  plyn 33  26.9.2018  -10,30 bankový prevod  vyúčtovanie
 140  PKF  LIAZ  15.10.2018  27,42 bankový prevod  poistenie
 141  PKF  budovy  15.10.2018  228,26 bankový prevod  poistenie
 142  ProVia  PD  6.9.2018  60,- bankový prevod  tlač
 143  Haspotex revízia  28.9.2018  156,62 bankový prevod  hasiace pr.
 144  CS  chodníky  21.9.2018  24476,69 bankový prevod  rekonštrukcia
 145  Lindstrom  rohož  27.9.2018  14,47 bankov prevod  prenájom
 146  CBC  kopírka  1.10.2018  90,16 bankový prevod  prenájom
 147  SPP  plyn  15.10.2018  365,- bankov prevod  KD
 148  SPP  plyn  15.10.2018  86,- bankový prevod  TJ
149  SPP  plyn 15.10.2018  8,- bankový prevod  33
 150  Slov.elektr.  elektrina  15.10.2018  700,07 bankový prevod
 151  Grígel  oprava  15.10.2018  77,- bankov prevod  bytovka 239
 152  Roháč  správa  8.10.2018  360,- bankový prevod  obecná kábl.
 153  Obec J.Boh.  stočné  15.10.2018  1200,- bankový prevod
 154  Telekom  telefón  18.10.2018  29,72 bankový prevod
 155  Intec  oprava  8.10.2018  308,30 bankov prevod  kosačka
 156  HILL Site  oprava  15.10.2018  289,26 bankový prevod  kosačka
 157  Clouding  PC  13.10.2018  120,- bankový prevod  ročná správa
 158  Kosnáč  revízia  18.10.2018  15,- bankový prevod  komíny
 159  FCC  odpad  21.10.2018  857,46 bankový prevod  vývoz KO
 160  Tavos  voda 25.10.2018  573,53 bankový prevod
 161  Lindstrom  rohož  25.10.2018  14,47 bankový prevod  prenájom
 162  INTES  reflotron  29.10.2018  166,50 bankový prevod  deň zdravia
 163  Orange  mobil  16.10.2018  56,49 bankový prevod
 164  CBC  kopírka  30.10.2018  88,04 bankový prevod  prenájom
 165  KP  ob. auto 2.1.2019  78,30 bankový prevod  poistné
 166  CS  chodníky  29.10.2018  33782,20 bankový prevod  rekonštrukcia
 167  Zajíček  orez lipy  23.10.2018  783,- bankový prevod  cintorín
 168  TOS  vid.proj.  26.10.2018  200,- bankový prevod  deň zdravia
 169  Trgala  plot  26.10.2018  185,30 bankový prevod  TJ
 170  Orange  mobil  15.11.2018  62,59 bankový prevod
 171  SPP  plyn  15.11.2018  365,- bankový prevod  KD
 172  SPP  plyn  15.11.2018  86,- bankový prevod  TJ
 173  SPP  plyn  15.11.2018  8,- bankový prevod  33
 174  Slov.elekt.  elektrina  14.11.2018  700,07 bankový prevod  ver. osvetlen.
 175  Telekom  telefón  19.11.2018  31,42 bankový prevod
 176  FCC  odpad  21.11.2018  1709,29 bankový prevod
177 ZMO publikácie 21.11.2019 30,95 bankový prevod
178 Obec J.Boh. stočné 20.11.2018 1200,- bankový prevod
179 Ekotec revízia DI 14.11.2018 199,20 bankový prevod
180 Grígel servis 28.11.2018 96,- bankový prevod ZŠ s MŠ
181 Lindstrom rohož 23.11.2018 14,47 bankový prevod prenájom
182 Obec Malže. 28.11.2018 75,- bankový prevod
183 KEO licencia 13.12.2018 251,76 bankový prevod
184 CBC kopírka 29.11.2018 79,48 bankový prevod prenájom
185 KBT Piešťan tabuľa 28.11.2018 1104,- bankový prevod pamätník 1.sv
186 Connect tlačivá 29.11.2018 100,65 bankový prevod
187 Minarovič pracov. 10.12.2018 327,54 bankový prevod
188 Hill Site oprava 12.12.2018 727,88 bankový prevod auto
189 PKF poistné 15.1.2019 27,43 bankový prevod LIAZ
190 PKF poistné 15.1.2019 228,26 bankový prevod budovy
191 CS chodníky 7.12.2018 11964,26 bankový prevod
192 Orange mobil 16.12.2018 56,34 bankový prevod
 193  Decorcentr.  plaketa  10.12.2018  41,- bankovýprevod
 194  CS  chodníky  14.12.2018  10360,84 bankový prevod
 195  SPP  plyn  17.12.2018  365,- bankový prevod  KD
196 SPP plyn 17.12.2018 86,- bankový prevod TJ
197 SPP plyn 17.12.2018 8,- bankový prevod 33
198 Slov. elektr. elektrina 14.12.2018 700,07 bankový prevod verejné osvet.
199 Grígel oprava 16.12.2018 57,- bankový prevod 239
200 Grígel oprava 16.12.2018 57,- bankový prevod 239
201 Telekom telefón 18.12.2018 31,31 bankový prevod
202 Obec J.Boh. stočné 18.12.2018 1200,- bankový prevod
203 VAKO Krajné ČS 16.12.2018 108,59 bankový prevod
204 Couding web 17.12.2018 150,- bankový prevod
205 Orange mobil 12.12.2018 – 32,- bankový prevod
206 Slovák piesok 20.12.2018 96,- bankový prevod
207 Kolník školenie 8.12.2018 72,- bankový prevod DHZ
208 Lomtec el. schrán 9.1.2019 327,60 bankový prevod
209 Lindstrom rohož 20.12.2018 10,43 bankový prevod prenájom
210 FCC odpad 21.12.2018 980,20 bankový prevod
211 effective školenie 26.12.2018 162,- bankový prevod BOZP
212 Roháč TKR 3.1.2019 270,- bankový prevod infokanál
213 CBC kopírka 31.12.2018 126,37 bankový prevod
214 KP poistné 1.3.2019 227,80 bankový prevod havarijné
215 Ing. Lauro audit 4.1.2019 350,- bankový prevod
216 Horáková audit 4.1.2019 350,- bankový prevod
217 Orange mobil 16.1.2019 50,80 bankový prevod
218 Slo.Energy elektrina 17.1.2019 304,90 bankový prevod ČS 181
219 Slo.Energy elektrina 17.1.2019 – 13,17 bankový prevod ČS Paderovce
220 Slo. Energy elektrina 17.1.2019 -27,66 bankový prevod 240
221 VAKO Krajné oprava 12.12.2018 490,34 bankový prevod ČS
222 Lindsrom rohož 18.1.2019 10,43 bankový prevod prenájom
223 FCC odpad 21.1.2019 945,91 bankový prevod
224 Telekom telefón 18.1.2019 29,88 bankový prevod
225 Slo. Energy elektrina 17.1.2019 – 119,16 bankový prevod ČS 158
226 Slo. Energy elektrina 17.1.2019 – 123,16 bankový prevod DS 78
227 Slo. Energy elektrina 17.1.2019 – 106,98 bankový prevod TJ
228 Slo. Energy elektrina 17.1.2019 – 149,54 bankový prevod MOS
229 Slo. Energy elektrina 17.1.2019 3,34 bankový prevod 241
230 Slo. Energy elektrina 17.1.2019 – 37,73 bankový prevod 239
231 Slo. Energy elektrina 17.1.2019 – 186,88 bankový prevod KD
232 Sl.elektrárne elektrina 14.1.2019 700,07 bankový prevod verejné osvet.
233 Stavebko zbervak 14.1.2019 100,- bankový prevod
234 SEZAKO údržba 28.1.2019 557,44 bankový prevod ČS
235 SPP plyn 29.1.2019 – 334,63 bankový prevod KD
236 SPP plyn 29.1.2019 22,29 bankový prevod TJ
237 SPP plyn 29.1.2019 – 4,35 bankový prevod 33
238 CS chodníky 14.1.2019 9997,67 bankový prevod
239 CS chodníky 30.1.2019 20738,82 bankový prevod