Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

DODATOK č.2 k VZN č. 1/2020 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Dolné Dubové

Download

- Stars (0)

39 Downloads

Owner: ddadmin001

Last Updated: 28-10-2022 7:25

Share
DescriptionPreviewVersions