Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

OBEC Dolné Dubové, Obecný úrad Dolné Dubové 1, 919 52

Menovanie zapisovateľky miestnej volebnej komisie do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022

Obec Dolné Dubové v zastúpení starostom obce Ing. Jozefom Čapkovičom, týmto

menuje

za zapisovateľku miestnej volebnej komisie v obci Dolné Dubové

do orgánov samosprávy obcí a volieb do orgánov samosprávnych krajov v roku 2022, ktoré sa konajú dňa 29.10.2022,

Ivetu Matuškovičovú, Dolné Dubové 79, tel. číslo 0908/381864,obec@dolnedubove.sk

                                                                                                                       Ing. Jozef Čapkovič

                                                                                                                      starosta obce