Aktuality

Prebytky občanov

Vážení občania!

Na internete na stránke www.slovenskyvyrobca.sk je pre občanov zdarma kategória „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“, kde je možné bezplatne dať vedieť o Vašej úrode, ktorú nedokážete využiť vo vlastných domácnostiach. Touto formou ju môžete ponúknuť na predaj.

S registráciou Vám radi pomôžeme na obecnom úrade.

MUDr. Ušáková - Špačince

MUDr. Ušáková - Špačince čerpá od 22.7.2019 do 2.8.2019 -  vrátane dovolenku. Súrne stavy ošetrí MUDr. Ondrišová - Jaslovské Bohunice - atomka.

 

Javys

" 2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7",

 

Obec Dolné Dubové v súlade s § 29 ods. 16 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 19.07.2019 bolo obci Dolné Dubové , ako dotknutej obci, doručené Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti:

 

"2. etapa vyraďovania JE V1 – zmena plánovanej finálnej podoby objektovej sústavy JE V1 v rámci realizácie projektu D4.7",

navrhovateľa JAVYS, a.s., Tomášikova 22, 82102 Bratislava.

 

Verejnosť môže do "Rozhodnutia" nahliadnuť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Rozhodnutie  bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Verejnosť môže podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu do 15  dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

Cestná uzávera

CESTNÁ UZÁVERA

 

Dňa 29.6.2019 (sobota)

 a 30.6.2019 (nedeľa)

sa na trase:

 Trnava – Špačince – Dolné Dubové – Kátlovce – Dechtice (smer Naháč) – Horné Dubové – Dolné Dubové – Špačince – Trnava

 

uskutočnia spoločné majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike.

Z toho dôvodu bude cesta v obci uzavretá.

 

Uzávera cesty v obci:

29.6. sobota 8:30h - 10:30h a 13:30h – 15:30h

 

30.6. nedeľa 12:00h – 16:00h

 

Uzávera cesty na trase Trnava – Dechtice – Trnava:

29.6. sobota 8:30h – 18:00h

 

30.6. nedeľa 12:00h – 17:00h

 

Premávku v obci budú usmerňovať dobrovoľníci

spolupracujúci s organizátorom pretekov,

 ako aj dopravná polícia.

 

Žiadame občanov, aby zatvorili psy a na hlavnej ceste nenechávali zaparkované vozidlá kvôli plynulému prejazdu pelotónu.

 

Počas trvania pretekov bude na vybraných trasách

 obmedzená (niektoré spoje aj zrušené)  mestská a prímestská autobusová doprava.

 

Nezmeškajte jedinečnú možnosť

povzbudiť profesionálnych cyklistov priamo z domu!