Aktuality

Obecné zastupiteľstvo

P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Dolné Dubové,

ktoré sa uskutoční  v stredu

26.6.2019 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

    Návrh  programu:

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Záverečný účet obce za rok 2018

5.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k záverečnému účtu

6.      Plnenie rozpočtu za obdobie 01-03/2019

7.      Stanovisko hlavného kontrolóra obce k plneniu rozpočtu za obdobie 01-03/2019

8.      Plán činnosti hlavného kontrolóra obce na 2. polrok 2019

9.      Žiadosť pani Chňapekovej o odkúpenie obecného pozemku parcely C č. 453/2

10.  Prounion – zmluva o dielo

11.  Dodatok č. 8 k VZN 4/2008

12.  Požiarny poriadok obce

13.  Rôzne:

a.       Prezentácia optického internetu od firmy Netcon

b.      Porucha čerpadla na ČOV

c.       Dianie v obci

14.  Diskusia

15.  Návrh na  uznesenie

16.  Záver 

                                                                                           Ing. Jozef  Čapkovič                         

                                                                                                                   starosta obce

 

Spoločné majstrovstvá SR a ČR v cestnej cyklistike

V dňoch 27. až 30. júna sa uskutočnia SPOLOČNÉ MAJSTROVSTVÁ SR a ČR v CESTNEJ CYKLISTIKE, dve plánované trasy povedú 29. a 30. júna aj cez obec Dolné Dubové. V týchto dňoch bude obmedzená premávka na trase preteku, ak plánujete cestu do Trnavy, bude nutné použiť obchádzku cez niektorú z okolitých obcí. Zároveň vyzývam dobrovoľníkov, ktorí majú záujem sa podieľať na usmerňovaní dopravy v časoch prejazdu cyklistov cez našu obec, aby sa prihlásili na obecnom úrade v Dolnom Dubovom. Organizátor majstrovstiev zabezpečí jedlo, pitný režim, pamätné tričko a odmenu 3€/hod.

 

Výzva Trnavského samosprávneho kraja

HLASUJTE ZA PROJEKTY PARTICIPATÍVNEHO ROZPOČTU TTSK

 

Do polnoci 23. mája máte možnosť, na stránke www.tvorimekraj.sk hlasovať za projekty participatívneho rozpočtu v rámci celého kraja.

Akonáhle vyberiete minimálne 3 projekty, zobrazí sa Vám v košíku políčko "Hlasovať". Po vyplnení 3 jednoduchých otázok zadáte telefónne číslo, na ktoré Vám BEZPLATNE príde autorizačný sms kód. Po jeho zadaní do formulára kliknete na tlačidlo "Poslať" a Vaše hlasy sa ihneď započítajú.

Staňte sa súčasťou Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy. Podporte projekty svojím hlasom a pomôžte meniť náš kraj k lepšiemu.

 

Priamy odkaz na hlasovanie:

http://www.tvorimekraj.sk/?fbclid=IwAR0tzt016xYj5mfLOMvSxmKsubqYlTzICmFU0Wz0Onx4IGAzKRkhUQypAh8