Aktuality

Súťažné tímy

SÚŤAŽ VO VARENÍ GULÁŠA 2019 + MDD

 

Súťažné tímy sa môžu prihlásiť na OcÚ Dolné Dubové, prípadne mailom, či telefonicky do 27.5.2019 (vrátane)

 

1. jún 2019 o 10:00 v areáli futbalového ihriska Dolné Dubové

 

Propozície:

 

Gulášový tím:            minimálne 3 členovia

 

Čo dostanete:            3kg hovädzieho mäsa

                                   2kg zemiaky

                                   1ks chlieb

                                   Stôl a dve lavice

                                   20ks plastové tanieriky, lyžice, poháre

                                   Minerálka

                                   Obrúsky

 

Čo si treba priniesť: Kotlina

                                   Drevo

                                   Cibuľa

                                   Vlastné ingrediencie – koreniny, soľ a pod.

                                   Doska na krájanie

                                   Nôž

                                   Misy na nakrájané mäso a cibuľu

                                   Varecha na miešanie

                                   Veľká naberačka

                                   Dobrá nálada

 

Tím si môže zabezpečiť označenie, názov, či logo alebo oblečenie v jednej farbe tímu.

 

Organizačné pokyny:

Príprava: 10:00 – 10:30

Začiatok varenia guláša: 10:30

Príprava a varenie budú ohraničené časom 4 hodín

Sprievodný program pre deti a dospelých formou rôznych súťaží od 12:00

Odobratie vzoriek guláša na hodnotenie 15:00

Vyhlásenie výsledkov 16:00

 

Súťažné družstvá sú povinné po ukončení programu upratať si svoje pôsobisko                   do pôvodného stavu.

 

Odmena pre tri najlepšie tímy

Pamätný diplom za účasť

Počas celej doby bude otvorený Bufet na občerstvenie

Štartovné mužstiev 10€

Vstup zadarmo

 

Tešíme sa na Vašu účasť

EURO VOĽBY

Voľby do Európskeho parlamentu sa konajú v sobotu 25. mája 2019.

Volebná miestnosť je v zasadačke obecného úradu otvorená od 7:00 hod do 22:00 hod.

Hlasovanie do prenosnej volebnej schránky nahláste na tel. čísle 033 5592633 alebo 0907796631 alebo e-mailom: Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript.

Optimalizácia

 

Obec Dolné Dubové v súlade s § 29 ods. 8 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje verejnosti, že dňa 15.05.2019 bolo obci Dolné Dubové , ako dotknutej obci, doručené Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní pre zmenu navrhovanej činnosti"Optimalizácia kapacít spaľovania JZ TSÚ RAO", navrhovateľa JAVYS, a.s., Tomášikova 22, 82102 Bratislava.

Verejnosť môže do "Rozhodnutia" nahliadnuť na obecnom úrade v pracovných dňoch v čase úradných hodín. Rozhodnutie  bude verejnosti sprístupnené najmenej po dobu 15 pracovných dní od zverejnenia uvedených informácií. Verejnosť môže podať rozklad proti tomuto rozhodnutiu do 15  dní od zverejnenia uvedených informácií na adresu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Nám. Ľudovíta Štúra 1, 812 35 Bratislava. 

 

ZBER ELEKTRO

Obec Dolné Dubové v spolupráci so spoločnosťou ROVAMI organizuje

 

separovaný zber elektronického odpadu

 

dňa 23.05.2019 (štvrtok) od 08:00 hod.

 

V čase od 07:00 do 08:00 hodiny si vyneste pred dom staré nepotrebné elektrické a elektronické zariadenia. Ide o staré rádiá, TV prijímače, počítače, práčky, mikrovlnky, sporáky, chladničky, mrazničky, vysávače, rýchlovarné kanvice a pod.

 

 

Žiadame Vás o dodržanie času na vyloženie, pretože po každej ulici sa bude prechádzať len raz.

 

Upozornenie: Vykrádanie hodnotných častí elektroodpadu je porušením zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a takýto priestupok bude okamžite hlásený príslušnému oddeleniu Policajnému zboru.

Deň matiek


Všetky kvety do rúk mamy vkladám, ako drahokamy

Za jej lásku plnú nehy, za zelené detské brehy,

Za jej štedrosť, starosť v hlave, za dni šťastné, za dni hravé,

Za rozprávku nad kolískou, za to, že vždy stojí blízko,

Aby si ma pohladila,

Moja mama nežná, milá.

 

 

 

 

Obec Dolné Dubové Vás srdečne pozýva

na kultúrno-spoločenské podujatie

 

 

DEŇ MATIEK

 

V nedeľu 12. mája 2019 o 15:00 hod.

v kultúrnom dome.

 

 

 

V programe vystúpia:

 

Deti ZŠ s MŠ Dolné Dubové

Milan Roško a Zdenko Chrvala

 


Tešíme sa na stretnutie s Vami!