Starosta obce:
Peter Bobek

   Zástupca starostu obce:

Ing. Jozef Domorák

Hlavný kontrolór:
 Ing. Elena Čapkovičová
Poslanci obecného zastupiteľstva:

Rastislav  Kocán,  nezávislý kandidát

Mgr. Martin  Butko,  nezávislý kandidát

Ing. Jozef  Domorák,  nezávislý kandidát

Ing. Peter Horváth,  nezávislý kandidát

Mgr. Daniel  Stranovský,  nezávislý kandidát

Štefan Demovič,   nezávislý kandidát

Mgr. Mário Behúl,  nezávislý kandidát