Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční vo štvrtok 22.4.2021 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

Návrh programu:

1. Otvorenie zasadnutia OZ

2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3. Voľba návrhovej komisie

4. Vyúčtovanie rozšírenia kanalizačnej siete 2020

5. Opakovaný nájom na 9BJ

6. Interná smernica MŠ

7. PHSR obce

8. Rôzne:

a. Finančná bilancia MOM

b. Informácia o vysporiadaní pozemkov

c. Nájomné bytovky – opravy

d. Dianie v obci

9. Diskusia

10. Návrh na uznesenie

11. Záver

 

Ing. Jozef Čapkovič

starosta obce