Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022-2024

Stiahnuť dokument

Programový rozpočet obce Dolné Dubové na roky 2022 – 2024

Údaje v EUR

Program

Rozpočet

rok 2022

Rozpočet

rok 2023

Rozpočet

rok 2024

Daňové príjmy – dane z príjmov, dane z majetku

330 000

333 000

335 900

Daňové príjmy – dane za špecifické služby

65 000

65 000

66 000

Nedaňové príjmy – príjmy z podnikania a majetku

37 000

38 000

38 000

Nedaňové príjmy – administratívne a iné poplat.

29 000

29 500

30 000

Nedaňové príjmy – úroky z tuzemských vkladov

100

100

100

Tuzemské granty a transfery

85 000

85 400

88 000

Bežné príjmy

546 100

551 000

558 000

Finančné príjmy

Kapitálové príjmy

Príjmy celkom

546 100

551 000

558 000

01 – Plánovanie, manažment, kontrola

8 000

8 500

8 700

02 – Propagácia a marketing

300

300

300

03 – Interné služby

7 000

8 000

8 000

04 – Služby občanom

7 100

7 400

7 500

05 – Bezpečnosť, právo, poriadok

4 000

4 000

4 000

06 – Odpadové hospodárstvo

45 000

46 000

47 000

07 – Komunikácia a verejné priestranstvá

25 000

26 000

27 000

08 – Vzdelávanie

2 000

2 000

2 000

09 – Šport

7 500

8 000

8 000

10 – Kultúra

26 700

12 000

13 000

11 – Prostredie a život

17 700

18 000

18 500

12 – Sociálne služby

2 800

3 000

3 000

13 – Administratíva – bežná prevádzka

137 000

138 000

139 000

Bežné výdavky

290 100

281 200

286 000

Finančné operácie

23 000

23 000

23 000

Kapitálové výdavky

33 000

45 800

47 000

Výdavky na školstvo

200 000

201 000

202 000

Výdavky celkom

546 100

551 000

558 000

Rozdiel príjmov a výdavkov

0

0

0

V Dolnom Dubovom, dňa 29.11.2021

Ing. Jozef Čapkovič, starosta obce