Číslo DodávateľPredmetDátum úhradySuma *Spôsob úhradyPoznámka
 1.    Osobný údaj  GDPR  14.1.  648,00  bankový prevod  
2.     Grígel  oprava kotla 23.1.  153,00  bankový prevod  
3.    SPP  plyn KD  23.1.  269,00 bankový prevod   
4.    SPP  plyn TJ  23.1.  70,00 bankový prevod   
5.    SPP  plyn 33  23.1.  8,00 bankový prevod   
6.    CBC   kopírka 30.1.  69,19  bankový prevod   
7.    Tavos  voda  30.1.  603,28  bankový prevod   
8.    CDCP  cenné papiere  15.2.  432,00 bankový prevod   
9.     Bins smetné nádoby  7.2.  225,00 bankový prevod   
10.    Profi Green  zimná údržba  31.1.  100,-  bankový prevod   
11.     Orange mobil  11.2.  44,80  bankový prevod   
12.   Obec. J.B. stočné 11.2. 1200,00 bankový prevod  
13.   SPP plyn KD 11.2. 269,00 bankový prevod  
14.   SPP plyn TJ 11.2. 70,00 bankový prevod  
15.   SPP plyn 33 11.2. 8,00 bankový prevod  
16.   Slov. elektrárne verejné osvetl. 11.2. 734,75 bankový prevod  
17.   Lindstrom rohož 11.2. 14,47 bankový prevod  
18.   Telekom telefón 11.2. 30,04 bankový prevod  
19.   Effective Energy školenie BOZP 15.2. 113,40 bankový prevod  
20.   Obec J.B. stočné 15.2. 1200,00 bankový prevod  
21.   Victoria  turnaj. poháre 15.2. 22,44 bankový prevod stolný tenis
22.   FCC vývoz odpadu 15.2. 804,69 bankový prevod  
23.   CBC kopírka 7.3. 88,74 bankový prevod  
24.   Grígel oprava kotla 7.3. 297,00 bankový prevod 239
25.   Grígel oprava kotla 7.3. 79,00 bankový prevod 239
26.   Ing. Roháč obecný kanál 7.3. 90,00 bankový prevod  
27.   Orange mobil 11.3. 45,70 bankový prevod  
28.   SPP plyn KD 11.3. 269,00 bankový prevod  
29.   SPP plyn TJ 11.3. 70,00 bankový prevod  
30.   SPP plyn 33 11.3. 8,00 bankový prevod  
31.   Slov. elektrárne verejné osvetle. 11.3. 734,75 bankový prevod  
32.   Lindstrom rohož 11.3. 10,43 bankový prevod  
33.   Telekom telefón 18.3. 30,52 bankový prevod  
34.   Obec. J.B. stočné 18.3. 1200,00 bankový prevod  
35.   FCC vývoz odpadu 18.3. 807,76 bankový prevod  
36.   PKF poistné Liaz 9.4. 27,43 bankový prevod  
37.   PKF poistné bydovy 9.4. 228,26 bankový prevod  
38.   Petit Press inzerát ZŠ 23.4. 129,60 bankový prevod  
39.   Orange mobil 9.4. 47,80 bankový prevod  
40.   Petit Press inzerát ZŠ 23.4. 129,80 bankový prevod  
41.   Obec J.B. stočné 9.4. 2425,92 bankový prevod  
42.   Slov. elekrárne verejné osvetle. 9.4. 734,75 bankový prevod  
43.   Safety Control školenie pilčík 9.4. 72,00 bankový prevod  
44.   Barinec revízia kotlov 9.4. 766,68 bankový prevod 241
45.   Lindstrom rohož 9.4. 14,47 bankový prevod  
46.   SPP plyn KD 9.4. 269,00 bankový prevod  
47.   SPP plyn TJ 9.4. 70,00 bankový prevod  
48.   SPP plyn 33 9.4. 8,00 bankový prevod  
49.   CBC kopírka 3.4. 77,84 bankový prevod  
50.   Krupová územný plán  9.4. 1584,00 bankový prevod  
51.   Jurman inš. elektr.KD 9.4. 984,21 bankový prevod  
52.   Telekom telefón 9.4. 29,72 bankový prevod  
53.   Záp. distribučná prípojka KD 23.4. 8,39 bankový prevod  
54.   Obec J. B. stočné 23.4. 1200,00 bankový prevod  
55.   FCC vývoz odpadu 23.4. 1153,94 bankový prevod  
56.   Tavos voda 23.4. 373,75 bankový prevod  
57.   CBC kopírka 26.4. 96,46 bankový prevod  
58.   Jurmat inšt. eletr. TJ 26.4. 3901,83 bankový prevod  
59.   Intec oprava kosačky 26.4. 375,40 bankový prevod  
60.   Effective Energy BOZP, OPP 6.5. 576,00 bankový prevod  
61.   Bestrent minirýpadlo TJ 6.5. 144,00 bankový prevod  
62.   Lindstrom rohož 6.5. 14,47 bankový prevod  
63.   Orange mobil 6.5. 46,90 bankový prevod  
64.   Slov. elektrárne verejné osvet. 6.5. 734,75 bankový prevod  
65.   SPP plyn TJ 6.5. 70,00 bankový prevod  
66.   SPP plyn 33 6.5. 8,00 bankový prevod  
67.   Telekom telefón 14.5. 29,81 bankový prevod  
68.   Victoria turnaj. poháre 17.5. 20,40 bankový prevod rybárske
69.   Obec J.B. stočné 17.5. 1200,00 bankový prevod  
70.   FCC vývoz odpadu 17.5. 970,11 bankový prevod  
71.   Grígel oprava kotla 17.5. 91,00 bankový prevod  
72.   Ing. Roháč obecný kanál 17.5. 270,00 bankový prevod  
73.   CBC kopírka 28.5. 100,38 bankový prevod  
74.   Lindstrom rohož 12.6.  14,47 bankový prevod  
75.   Victoria turnaj. poháre 12.6. 42,50 bankový prevod  
76.   Orange mobil 12.6. 43,60 bankový prevod  
77.   Tavos voda 12.6. 45,95 bankový prevod  
78.   Slov. elektrárne verejné osvetl. 12.6. 734,75 bankový prevod  
79.   SPP plyn KD 12.6. 269,00 bankový prevod  
80.   SPP plyn TJ 12.6. 70,00 bankový prevod  
81.   SPP plyn 33 12.6. 8,00 bankový prevod  
82.   Kominárstvo revízia 12.6. 20,00 bankový prevod  
83.   SPP plyn KD 28.5. 269,00 bankový prevod  
84.   Telekom telefón 12.6. 29,72 bankový prevod  
85.   FCC vývoz odpadu 17.6. 1811,37 bankový prevod  
86.   Slovák dovoz štrku 17.6. 72,00 bankový prevod  
87.   Effective Energy BOZP, OPP 17.6. 241,20 bankový prevod  
88.   Obec J.B. stočné 17.6. 1200,00 bankový prevod  
89.   CBC kopírka 24.6. 89,12 bankový prevod  
90.   Orange mobil 9.7. 50,50 bankový prevod  
91.   Lindstrom rohož 9.7. 14,47 bankový prevod  
92.   CS Trnava rekonš. chodník 10.7. 53185,27 bankový prevod  
93.   Slov. elektrárne verejné osvetle 15.7. 734,75 bankový prevod  
94.   SPP plyn KD 15.7. 269,00 bankový prevod  
95.   SPP plyn TJ 15.7. 70,00 bankový prevod  
96.   SPP plyn 33 15.7. 8,00 bankový prevod  
97.   Roto plech na okno 15.7. 27,60 bankový prevod 241
98.   Ing. Roháč obecný kanál 10.7 180,00 bankový prevod  
99.   Edenred stravné lístky 2.7. 437,60 bankový prevod  
100.   ZMO príručka kronik. 1.7. 12,00 bankový prevod  
101.   Vako Krajné oprava čs 16.7 404,59 bankový prevod  
102.   Telekom telefón 18.7. 29,72 bankový prevod  
103.   PKF poistné Liaz 19.7. 27,42 bankový prevod  
104.   PKF poistné budovy 19.7. 228,26 bankový prevod  
105.   Obec J.B. stočné 23.7. 1200,00 bankový prevod  
106.   FCC vývoz odpadu 21.7. 967,04 bankový prevod  
107.   Vako Krajné oprava čs 24.7. 247,80 bankový prevod  
108.   Tavos voda 26.7. 669,37 bankový prevod  
109.   CBC kopírka 31.7. 43,42 bankový prevod  
110.   Slovakia Energy vyúčt. elekt.KD 3.8. -140,42 bankový prevod  
111.   Lindstrom rohož 7.8. 14,47 bankový prevod  
112.   Orange  mobil 7.8. 40,60 bankový prevod  
113.   SPP plyn KD 15.8. 269,00 bankový prevod  
114.   SPP plyn TJ 15.8. 70,00 bankový prevod  
115.   SPP plyn 33 15.8. 8,00 bankový prevod  
116.   Telekom telefón 15.8. 29,72 bankový prevod  
117.   FCC vývoz odpadu 15.8. 1198,44 bankový prevod  
118.   Obec J.B. stočné 15.8. 1200,00 bankový prevod  
119.   Edenred stravné lístky 5.8 528,36 bankový prevod  
120.   Slov. elektrárne ver. osvetlenie 14.8. 734,75 bankový prevod  
121.   Hydrotech čerpadlo čs 21.8. 4836,86 bankový prevod  
122.   Lindstrom rohož 21.8. 14,47 bankový prevod  
123.   Haspotex revízia has. prís. 28.8. 350,43 bankový prevod  
124.   Diverso tričká DHZ 30.8. 50,40 bankový prevod  
125.   CBC kopírka 5.9. 42,91 bankový prevod  
126.   AGS betón. zmes TJ 29.8. 672,48 bankový prevod  
127.   Wisstrade výstr. zar. DHZ 31.8. 858,40 bankový prevod  
128.   Orange mobil 12.9. 41,50 bankový prevod  
129.   SPP plyn KD 16.9. 269,00 bankový prevod  
130.   SPP plyn TJ 16.9. 70,00 bankový prevod  
131.   SPP plyn 33 16.9. 8,00 bankový prevod  
132.   Obec J.B. stočné 6.9. 1200,00 bankový prevod  
133.   Agama DHZ 3.9. 1406,60 bankový prevod  
134.   Little Carpatians DHZ 3.9. 422,90 bankový prevod  
135.   Slov. elektrárne ver. osvetlenie 6.9. 734,75 bankový prevod  
136.   Safety Control plyn. zar. OPaS 6.9. 1189,80 bankový prevod  
137.   FCC vývoz odpadu 23.9. 1134,43 bankový prevod  
138.   Telekom telefón 23.9. 39,80 bankový prevod  
139.   PKF poistné Liaz 15.10. 27,42 bankový prevod  
140.   PKF poistné budovy 15.10. 228,26 bankový prevod  
141.   Lutzbauer rekonš. sochy 23.9. 4000,00 bankový prevod  
142.   CBC kopírka 23.9. 24,08 bankový prevod  
143.   Lindstrom rohož 23.9. 14,47 bankový prevod  
144.   Ing. Roháč obecný kanál 3.10. 180,00 bankový prevod  
145.   Orange mobil 13.10. 43,00 bankový prevod  
146.   Intes prúžky Reflotron 15.10. 200,82 bankový prevod deň zdravia
147.   Slov. elektrárne ver. osvetlenie 14.10. 734,75 bankový prevod  
148.   SPP plyn KD 15.10. 269,00 bankový prevod  
149.   SPP plyn TJ 15.10. 70,00 bankový prevod  
150.   SPP plyn 33 15.10. 8,00 bankový prevod  
151.   FS Podhoranka vystúpenie 21.10. 200,00 bankový prevod úcta k starším
152.   Proper hrnce 7.10. 177,20 bankový prevod kuchyňa KD
153.   FCC vývoz odpadu 21.10. 1612,94 bankový prevod  
154.   Ekotec ročná kontrola 15.10. 199,20 bankový prevod detské ihrisko
155.   Telekom telefón 18.10. 40,79 bankový prevod  
156.   CS Trnava zameranie 18.10. 780,00 bankový prevod náučný chodník
157.   Obec J.B. stočné 29.10. 1200,00 bankový prevod  
158.   storno          
159.   Lindstrom rohož 23.10. 14,47    
160.   Prívozník rekonš, sochy 20.10. 3000,00    
161.   Tavos stočné 28.10. 523,78    
162.   CBC kopírka 29.10. 42,58    
163.   Komunálna pois. poist. Roomster   94,74   havarijná
164.   TOS deň zdravia 31.10. 200,00    
165.   Kolník školenie pilčík   79,20    
166.   Nevřela oprava striekač.   415,62    
167.   Hill Site oprava auta   357,82    
168.   Orange mobil   43,60    
169.   Fast Advert mapy ZŠ   88,00    
170.              
171.              
172.              
173.              
174.              
175.              
176.              
177.              
178.              
179.              
180.              
181.              
182.              
183.              
184.              
185.              
186.              
187.              
188.              
189.              
190.              
191.              
192.              
193.