Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Voľby 29.02. 2020

Delegovanie do okrskovej volebnej komisie

Do okrskovej volebnej komisie môže delegovať jedného člena a jedného náhradníka politická strana alebo koalícia, ktorej kandidátna listina bola zaregistrovaná.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie doručí politická strana alebo  koalícia starostovi obce v lehote uvedenej v rozhodnutí o vyhlásení volieb (do 08. 01. 2020 do 24 h).

Člen okrskovej volebnej komisie nemusí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej vykonáva funkciu člena okrskovej volebnej komisie. Členovi okrskovej volebnej komisie, ktorí nebude vykonávať svoju funkciu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, odporúčame požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie možno doručiť

  • osobne: Obecný úrad Dolné Dubové č. 1
  • poštou na adresu: Obecný úrad, 919 52  Dolné Dubové 1
  • v elektronickej forme na emailovú adresu: obec@dolnedubove.sk