Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Zápis do 1. ročníka ZŠ

Základná škola s materskou školou Dolné Dubové, 919 52 Dolné Dubové 213

ZÁPIS  DO  1. ROČNÍKA  ZŠ

O  Z  N  Á  M  E  N  I  E

O povinnom zápise do 1. ročníka základnej školy na školský rok 2020/2021 a zmene termínu

podľa Nariadenia ministra školstva z 26. marca 2020 sa  zápis do 1. ročníka ZŠ 

uskutoční od 15. apríla – do 30. apríla 2020.

Dokumenty na stiahnutie pre rodičov k zápisu budú zverejnené 3.4.2020 na web. stránke školy

Spôsoby odovzdania vyplnených a podpísaných dokumentov:

  1. oskenovaný dokument poslať na mail školy zssmsdolnedubove@gmail.com
  2. prostredníctvom elektronickej schránky slovensko.sk
  3. poštou na adresu školy: 919 52 Dolné Dubové 213
  4. osobne v škole riaditeľke školy dňa 24. apríla 2020/piatok/ od 12,00 – do 16,00 hod. pri dodržaní nariadených hygienických opatrení

Overovanie dokumentov zákonných zástupcov bude realizované do 14tich dní od skončenia mimoriadneho prerušenia školského vyučovania.

Ostatné dokumenty, ohľadom odkladu PŠD, treba odovzdať do štyroch  týždňov od skončenia mimoriadneho  prerušenia školského vyučovania.

Zlatica Čapkovičová

Dolné Dubové 14.4.2020                                                      Riaditeľka ZŠ s MŠ Dolné Dubové