Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

ZVEREJNENIE VEREJNEJ VYHLÁŠKY – ŽIADOSŤ O VYDANIE STAVEBNÉHO POVOLENIA NA ZMENU DOKONČENEJ STAVBY „OPTIMALIZÁCIA SPRACOVATEĽSKÝCH KAPACÍT JZ TSÚ RAO – VT LISOVANIE“ OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA A UPUSTENIE OD ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA