Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

„Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť       Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222“

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci
aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024) v rámci žiadosti o vydanie
stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby – IPR EBO B23024
„Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť
Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222“ – prerušenie
správneho konania rozhodnutím UJD SR č. 301/2024.

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2703-2024/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/048d5387-1446-4ad9-be43-5bd5795e6fa7