Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Historický prehľad predstaviteľov obce

Historický prehľad predstaviteľov obce

Starosta obce v súčasnosti zastupuje obec vo vzťahu k vyšším štátnym orgánom, právnickým a fyzickým osobám. Vykonáva obecnú správu a rozhoduje vo všetkých veciach správy obce v zmysle platných zákonov. Starosta zvoláva a vedie zasadnutia obecného zastupiteľstva a má výlučné právo podpisovať uznesenia obecného zastupiteľstva, podpisuje všeobecné záväzné nariadenia a udeľuje plnú moc v právnych záležitostiach.

Prvé zmienky o richtároch boli objavené i vo farskom archíve a na tomto základe vieme, že predstaviteľmi obce v minulých storočiach boli: