Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Športové rybárstvo

Na výkon rybárskeho práva bola vodná nádrž daná do užívania Mestskej organizácii Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave. Právo na užívanie nádrže nadobudla organizácia začiatkom roka 1972. Zo strany obce sa o to veľkou mierou pričinil predseda MNV Leonard Kocán. Prvé zarybnenie sa uskutočnilo na jar v roku 1972. V druhom polroku sa uskutočnili regulačné výlovy na zistenie zdravotného stavu rýb. Prvé násady, ktoré sa vysadili v nádrži, boli kapry, zubáče a pstruhy. Ďalšie zarybnenie sa uskutočnilo v tom istom roku v jeseni. Už v roku 1973 mohli rybári loviť prvé ryby, zatiaľ však len na jednu udicu. Začiatok lovu bol stanovený na 9. júna a trval do 15. septembra. Z historického hľadiska môžeme práve tento časový interval datovať ako začiatok športového rybolovu (lov rýb na udicu) na vodnej nádrži Dolné Dubové. Lov rýb sa riadil vyhláškou o rybárstve. Každý kto chcel loviť ryby v československých vodách, bol povinný mať počas lovu pri sebe platný rybársky lístok a platné rybárske povolenie. Táto povinnosť platí aj v súčasnosti. Na druhý deň od otvorenia nového rybárskeho revíru (10. jún 1973) sa uskutočnili aj prvé rybárske preteky na ktorých sa zúčastnilo 200 rybárov. V ďalšom období sa pokračovalo v pravidelnom zarybňovaní vodnej nádrže násadami kapra rybničného, zubáča veľkoústeho, pstruha dúhového, šťuky severnej, sumca veľkého, liena sliznatého, amura bieleho a ostatnými druhovo nehájenými rybami. Celkový výlov rýb sa musel uskutočniť v roku 1995 z dôvodu vypustenia vodnej nádrže. Prvotné zarybnenie vodnej nádrže sa uskutočnilo až v roku 1996, kedy bola vodná nádrž opätovne napustená po rekonštrukčných prácach. Pri zarybnení boli použité ryby z výlovu na vodnej nádrži Boleráz. Názov rybárskeho revíru je VN Dolné Dubové, v súčasnosti má pridelené číslo 2-4670-1-4. V bližšej špecifikácii ide o kaprový rybársky revír lovný s režimom bez privlastnenia úlovku. Spôsob bez privlastnenia úlovku sa v revíry VN Dolné Dubové zaviedol do praxe v roku 2010. U rybárov má zaužívanejšie pomenovanie „chyť a pusť.“ Revír zahŕňa vodnú nádrž a má svoje čiastkové povodie na Dubovskom potoku od ústia do nádrže po Horné Dubové. Časť Dubovského potoka od ústia do vodného toku Blava po priehradné teleso patrí do rybárskeho revíru Blava č. 2 s označením 2-0140-4-1. Ide o pstruhový revír lovný. Prvým „dolnodubovským“ rybárskym hospodárom, ktorý zároveň vykonával aj rybársku stráž bol Jozef Fandel. Práci sa venoval päť rokov (1972-1977). Počas jeho pôsobenia sa uskutočnila výsadba zelene a osadenie „rybárskaj chatky.“

Od roku 1995 až po súčasnosť sa tejto práci venuje Jozef Martinkovič, ktorý zároveň vykonáva rybárskeho hospodára pre všetky lovné revíry patriace pod Mestskú organizáciu Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave. Podobne ako Jozef Fandel aj Jozef Martinkovič venuje priehrade „celý svoj voľný čas.“ Výsledkom ich práce okrem starostlivosti o ryby je vždy upravené prostredie vodnej nádrže. Postupne túto prácu ešte vykonával Michal Brezina, Michal Kochan a Peter Šípka (žijúci mimo obce). Udalosťou na vodnej nádrži bývali rybárske preteky. Začiatok organizovania rybárskych pretekov sa datuje so vznikom samotnej vodnej nádrže. Vo väčšom meradle sa organizovali do roku 2010. V súčasnosti sa organizujú rybárske preteky „ O pohár starostu obce. “ Preteky sú prístupné len pre držiteľov rybárskeho preukazu, ktorí pochádzajú, alebo majú trvalý pobyt v Dolnom Dubovom. Organizátorom pretekov je OZ Dolnodubovčan. Zaujímavou udalosťou na vodnej nádrži bol ichtyologický prieskum spojený s odlovom generačných rýb sumca veľkého, ktorý sa uskutočnil v roku 2011. Príčinou tohto prieskumu bolo premnoženie dravca, ktorý sa púšťal späť do vody na základe lovu bez privlastnenia úlovku. Podnet na tento prieskum dal oblastnému ichtyológovi Jozef Martinkovič. Prieskum bol podmienený vytvorením tímu, ktorý bude zložený s najskúsenejších rybárov v love na sumca. Celkový počet rybárov sa zastavil na čísle 30. Zraz bol 28. júla 2011. Počas víkendu, kedy sa prieskum uskutočnil, bolo ulovených 6 kusov sumca veľkého, ktorých vzápätí po vylovení premiestnili do VN Boleráz. Z dolnodubovských rybárov sa na prieskume zúčastnil len Jozef Martinkovič. Prieskum spojený s výlovom patril svojím rozsahom k najzaujímavejším udalostiam na vodnej nádrži počas celej jej histórie. Prvými registrovanými rybármi z Dolného Dubového bol Tibor Gádoši, Leonard Kocán, Štefan Gajarský, Jozef Čapkovič a Ján Horváth. Neskôr sa k nim pripojil Jozef Martinkovič. Medzi rybármi, ktorí pravidelne lovia v posledných rokoch na vodnej nádrži, sú aj viacerí Dolnodubovčania: Jozef Martinkovič, Roman Svitek, Alexander Jursa st. Alexander Jursa ml., Vladimír Kolenič st., Vladimír Kolenič ml., Richard Brhel, Ján Horváth, Andrej Horváth, Milan Oravec, Jozef Hetteš, Viliam Matejkovič, Tomáš Matejkovič, Peter Lančarič, Ondrej Lančarič, Dušan Čižmár, Richard Baričič, Patrik Baričič, Róbert Nádaský, Matej Svitek a Andrej Jablonický. Pre mnohých rybárov patrí vodná nádrž Dolné Dubové, bez zreteľa na ulovené ryby, k najkrajším vodám. O tom prívlastku svedčia mnohé výpovede rybárov. Z viacerých vyberáme jeden, ktorý jasne definuje ich stanovisko. „Je to bez pochyby jedna z najkrajších vodných nádrží, ktorú obhospodaruje Mestská organizácia Slovenského rybárskeho zväzu v Trnave. Aj takéto lichotivé prívlastky má medzi rybármi vodná nádrž Dolné Dubové.“