Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Voľby

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

Hlasovanie mimo volebnej miestnosti

 

Občan, ktorý sa zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, nemôže dostaviť v deň konania volieb do volebnej miestnosti, môže sám alebo prostredníctvom inej osoby požiadať o hlasovanie mimo volebnej miestnosti. Požiadať o voľbu mimo volebnej miestnosti (do prenosnej volebnej urny) môže voliť požiadať osobne alebo prostredníctvom inej osoby:

  • do piatka 29. septembra 2023
  • osobne na obecnom úrade alebo telefonicky na čísle 033 5592633, 033 5592116 a to v úradných hodinách.
  • v deň konania volieb t.j. v sobotu 30. septembra 2023
  • priamo vo volebnej miestnosti zapisovateľke alebo na mobilných telefónnych číslach: 0907 796 631, 0918 058 750