P O Z V Á N K A

 

na zasadnutie OZ v Dolnom Dubovom, ktoré sa bude konať

vo štvrtok  16.2. 2017 o 18.00 hod. v zasadačke OcÚ

 

          Návrh  programu:

 

1.      Otvorenie zasadnutia OZ

2.      Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice

3.      Voľba návrhovej komisie

4.      Plán činnosti OZ a OcÚ na rok 2017

5.      Vodovod – návrh riešenia na odstránenie nízkeho tlaku v potrubí

6.      Zš s Mš ( zateplenie, parkovisko, búranie terás )

7.      Aktuálne výzvy

8.      Rôzne

9.      Diskusia

10.   Návrh na  uznesenie

11.   Záver

 

                                                                                      Peter Bobek

                                                                                      starosta obce

 

Počasie Dolné Dubové online

 


Dnes má meniny

zajtra má meniny: