Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

Zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci      aktualizácie v konaní (UJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie      kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022,      3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z      vyraďovania JE A1“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania.

Zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní (UJD SR 3345-2023) v rámci návrhu na vydanie     kolaudačného rozhodnutia pre investičný projekt IPR I00A1ND51022,     3.8.1 „Prístavba k SO 30 pre nakladanie s veľkorozmernými materiálmi z     vyraďovania JE A1“ – oznámenie o začatí kolaudačného konania.       Bližšie informácie viď. priložený link:     https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3345-2023/     https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/7323d24d-bc18-488e-963b-13121ed32e7b

Zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci     aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie     povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE     V1 v rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti     betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“ – oznámenie o začatí     správneho konania na odstránenie časti stavby

Zverejnenie verejnej vyhlášky vo veci    aktualizácie v konaní (UJD SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie    povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE    V1 v rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti    betónu z miestnosti R 003/1,2 a R048/1,2“ – oznámenie o začatí    správneho konania na odstránenie časti stavby    Bližšie informácie viď. priložený link:    https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/    https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/031230f8-93e6-4e28-90d8-9bf788d357b4

ZVEREJNENIE VEREJNEJ VYHLÁŠKY ‚NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA PRE INV. PROJEKT IPR I00A1ND51022, 3.8.1: PRÍSTAVBA K SO 30 PRE NAKLADANIE S VEĽKOROZMERNÝMI MATERIÁLMI Z VYRAĎOVANIA JE A1′(ZÁZNAM Č. 7864/2023)

ZVEREJNENIE VEREJNEJ VYHLÁŠKY ‚NÁVRH NA VYDANIE KOLAUDAČNÉHO ROZHODNUTIA PRE INV. PROJEKT IPR I00A1ND51022, 3.8.1: PRÍSTAVBA K SO 30 PRE NAKLADANIE S VEĽKOROZMERNÝMI MATERIÁLMI Z VYRAĎOVANIA JE A1′(ZÁZNAM Č. 7864/2023)

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková Dechtice čerpá od 8.9.2023 do 19.9.2023 dovolenku. 8.9.2023 zastupuje MUDr. Lančarič Dolná Krupá. 11. – 19.9. 2023 zastupuje MUDr. Košťálová Šúrovce.

ZŠ s MŠ Dolné Dubové

ZŠ s MŠ Dolné Dubové oznamuje, že

slávnostné otvorenie šk. r. 2023/2024 sa v ZŠ uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 v čase od 8,00 do 9,00h.

Prváčikovia si prinesú školskú tašku (ostatné ročníky netreba). Prezúvky stačí priniesť v utorok. Účasť rodičov je vítaná. V tento deň nebude pre žiakov zabezpečený obed, ŠKD nie je v prevádzke. Po odchode z budovy školy 4. 9. 2023 o 9,00h je zodpovedný za žiaka zákonný zástupca.

Vyučovanie podľa rozvrhu, činnosť ŠKD do 16,00h a zabezpečenie obedov začne od utorka 5. 9. 2023.

Bežná prevádzka MŠ sa začne od pondelka 4. septembra v čase od 6,30 do 16,30h.

ZŠ s MŠ Kátlovce

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu oznamuje, že slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční  4 septembra 2023 s nasledovným programom:

7:45 hod. – svätá omša v  kostole v Kátlovciach

8:20 hod. – slávnostné zhromaždenie na školskom dvore

V tento deň nefunguje školský klub, v školskej jedálni sa pre žiakov ZŠ nevarí.

Žiaci 1.ročníka si prinesú tašky a farebné ceruzky.

Od 5. septembra  2023 začína riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

 

Vzhľadom na to , že pre hlavnou bránou školy  prebiehajú stavebné práce, bude do školy otvorený zadný vchod.