Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Novinky

poplatok za rozvoj 2023

New

Download

- Stars (0)

2 Downloads

Owner: ddadmin001

Last Updated: 12-06-2024 9:30

Share
DescriptionPreviewVersions

Plán kontrolnej činnosti Ii. polrok 2024

New

Download

- Stars (0)

0 Downloads

Owner: ddadmin001

Last Updated: 10-06-2024 14:26

Share
DescriptionPreviewVersions

Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť       Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222

zverejnenie  verejnej vyhlášky vo veci
aktualizácie v konaní (UJD SR 2703-2024) v rámci žiadosti o vydanie
stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby – IPR EBO B23024
„Zvýšenie kapacity skladu čerstvého jadrového paliva v SE EBO – časť
Seizmické zodolnenie stropu v SO 800 m. č. 222“ – oznámenie o začatí
správneho konania

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2703-2024/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/621db5ec-855f-4c15-960b-f9f204e00129

„Zvýšenie  kapacity  skladu       čerstvého  jadrového  paliva  v  SE  EBO  – časť Seizmické zodolnenie       stropu  v  SO  800 m. č. 222“

Informácia  o  aktuálne zverejnenej verejnej vyhláške v konaní č. UJD
SR 2703-2024 vo veci: Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu
dokončenej   stavby  –  IPR  EBO  B23024  „Zvýšenie  kapacity  skladu
čerstvého  jadrového  paliva  v  SE  EBO  – časť Seizmické zodolnenie
stropu  v  SO  800 m. č. 222“ je zverejnená na úradnej tabuli ÚJD SR,
Centrálnej  úradnej  elektronickej  tabuli  (CUET) a na elektronickej
úradnej  tabuli  ÚJD  SR  umiestnenej  na  webovom  sídle ÚJD SR, viď
uvedené linky:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2703-2024/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/621db5ec-855f-4c15-960b-f9f204e00129

UPOZORNENIE

Vážení spoluobčania, z dôvodu zajtrajších Dolnodubovských cyklistických pretekov, vám oznamujeme, že v čase od 9,30 do cca 13,00 hod bude

obmedzená doprava a vjazd do ulíc- záhumnie, okolie bytoviek a cintorína. Dopravu budú usmerňovať členovia Dobrovoľného hasičského zboru Dolné Dubové.

Žiadame vás o ústretovosť a ďakujeme za pochopenie.