Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: február 2022

TV Šláger

Výbor MOZP Dechtice organizuje štvrtok 31.3.2022 zájazd na hudobný program TV Šláger „Hviezdy nad Trenčínom“. Cena vstupenky 10,- eur, dopravné hradí MOZP. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 4.3.2022 u pani Nádaskej alebo pani Tomovičovej.

Pošta Špačince

Pošta Špačince bude v piatok 25.2.2022 a v pondelok 28.2.2022 otvorená len od 8:00 do 11:00 hod.

Návrh Dodatok č. 1 k VZN 05/2021

Obecné zastupiteľstvo v Dolnom Dubovom na základe ustanovenia § 6 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a v súlade so zákonom NR SR č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon), ktorým sa dopĺňa zákon č.596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov a zákona č. 544/2010 o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR v znení neskorších predpisov vydáva tento

DODATOK č.1

k všeobecne záväznému nariadeniu

č. 5/2021

ktorým sa určujú výšky mesačných príspevkov

na čiastočnú úhradu výdavkov škôl a školských zariadení

v zriaďovateľskej pôsobnosti Obce Dolné Dubové

Čítať viac

MUDr. Poláková

MUDr. Poláková, detská ambulancia Špačince nebude ordinovať 14.02.2022. Zastupuje MUDr. Bílik, Dolná Krupá.

Zamestnanie

Firma Stellantis v Trnave hľadá nových pracovníkov  do trojzmennej aj víkendovej prevádzky

na pozície  operátor výroby, vodič vysokozdvižného vozíka.  Vodičom VZV zabezpečíme bezplatne aj potrebný preukaz.

Mzda v trojzmennej prevádzke je 1100 eur a vo víkendovej 775 eur v hrubom. V prípade záujmu poskytujeme aj ubytovanie. Nástup je možný ihneď.

Bližšie informácie o pracovných ponukách v spoločnosti Stellantis získate priamo na obecnom úrade, alebo môžete volať na číslo 0850 500 005.