Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Mesiac: august 2023

ZŠ s MŠ Dolné Dubové

ZŠ s MŠ Dolné Dubové oznamuje, že

slávnostné otvorenie šk. r. 2023/2024 sa v ZŠ uskutoční v pondelok 4. septembra 2023 v čase od 8,00 do 9,00h.

Prváčikovia si prinesú školskú tašku (ostatné ročníky netreba). Prezúvky stačí priniesť v utorok. Účasť rodičov je vítaná. V tento deň nebude pre žiakov zabezpečený obed, ŠKD nie je v prevádzke. Po odchode z budovy školy 4. 9. 2023 o 9,00h je zodpovedný za žiaka zákonný zástupca.

Vyučovanie podľa rozvrhu, činnosť ŠKD do 16,00h a zabezpečenie obedov začne od utorka 5. 9. 2023.

Bežná prevádzka MŠ sa začne od pondelka 4. septembra v čase od 6,30 do 16,30h.

ZŠ s MŠ Kátlovce

Riaditeľstvo Základnej školy s materskou školou Pavla Ušáka Olivu oznamuje, že slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční  4 septembra 2023 s nasledovným programom:

7:45 hod. – svätá omša v  kostole v Kátlovciach

8:20 hod. – slávnostné zhromaždenie na školskom dvore

V tento deň nefunguje školský klub, v školskej jedálni sa pre žiakov ZŠ nevarí.

Žiaci 1.ročníka si prinesú tašky a farebné ceruzky.

Od 5. septembra  2023 začína riadne vyučovanie podľa rozvrhu.

 

Vzhľadom na to , že pre hlavnou bránou školy  prebiehajú stavebné práce, bude do školy otvorený zadný vchod.

Smútočný oznam

So zármutkom sme prijali správu o odchode do večnosti pani Katky Polakovičovej, čestnej občianky obce Dolné Dubové, ktorá pôsobila ako riaditeľka našej materskej školy v rokoch 1967 – 1999.

V našej obci sa pod jej vedením vystriedali celé generácie najmenších dolnodubovčanov. Symbolicky sa s ňou lúčime aj touto cestou a ďakujeme jej za dlhoročnú  pedagogickú činnosť v našej obci.

Lúčime sa s vďakou a úctou, zostávajú nám krásne spomienky na detstvo,  na milú, láskavú a vždy usmiatu  pani učiteľku Katku. Odpočívajte v pokoji, česť Vašej pamiatke.

 

 

 

MUDr. Čermáková

MUDr. Čermáková Dechtice čerpá 28.8. – 1.9.2023 dovolenku. Zastupuje MUDr. Chrvalová Chtelnica.

MUDr. Poláková Špačince

Detská lekárka MUDr.Poláková Špačince čerpá dovolenku od 14. do 25. augusta vrátane . Zastupuje MUDr. Bílik v Dolnej Krupej v čase od 7:30-11:30.

Zubná ambulancia Špačince

Zubná ambulancia Špačince čerpá od 21.8.2023 do 6.9.2023 dovolenku. Od 21.8.2023 do 25.8.2023 zastupuje MDDr. Bullová Jaslovské Bohunice. Od 28.8.2023 do 6.9.2023(vrátane) zastupuje MUDr. Heribanová poliklinika Družba.

ZVEREJNENIE VV – PREDĹŽENIE LEHOTY SPK PRE VYDANIE R V KONANÍ UJD SR 2739-2023 VO VECI- ŽIADOSTI O POVOLENIE PREDČASNÉHO UŽÍVANIA STAVBY A VYDANIE SÚHLASU NA REALIZÁCIU ZMENY NA JZ MSVP V ROZSAHU UVÁDZANIA DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKU NOVÝCH SKLADOVACÍCH KAPACÍT VJP“ (ZÁZNAM Č. 6623/2023)

ZVEREJNENIE VV – PREDĹŽENIE LEHOTY SPK PRE VYDANIE R V KONANÍ UJD SR 2739-2023 VO VECI- ŽIADOSTI O POVOLENIE PREDČASNÉHO UŽÍVANIA STAVBY A VYDANIE SÚHLASU NA REALIZÁCIU ZMENY NA JZ MSVP V ROZSAHU UVÁDZANIA DO PREVÁDZKY A PREVÁDZKU NOVÝCH SKLADOVACÍCH KAPACÍT VJP“ (ZÁZNAM Č. 6623/2023)

Zverejnenie (vyvesenie) verejnej vyhlášky vo veci aktualizácie v konaní (UJD SR 2739-2023) v rámci žiadosti o povolenie na predčasné užívanie stavby a vydania súhlasu na realizáciu zmeny na JZ MSVP v rozsahu uvádzania do prevádzky a prevádzku nových skladovacích kapacít VJP“  – „Dobudovanie skladovacích kapacít VJP“ – upovedomenie o predĺžení lehoty pre vydanie rozhodnutia v správnom konaní UJD SR 2739-2023.

 

Bližšie informácie viď. priložený link:

https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-2739-2023/

https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/2aba5be5-5982-4f7a-bab1-6d88c949bb5e