Preskočiť na obsah Preskočiť na ľavý panel Preskočiť na pätičku

Demontáž kontaminovanej časti     betónu  z  miestnosti  R  003/1,2  a R048/1,2

Zverejnenie    verejnej  vyhlášky  vo  veci    aktualizácie  v  konaní  (UJD  SR 3325-2023) v rámci žiadosti o vydanie    povolenia na odstránenie časti stavby SO 800:V1 jadrového zariadenia JE    V1  v  rozsahu projektu DZM č. 5419/2023 „Demontáž kontaminovanej časti    betónu  z  miestnosti  R  003/1,2  a R048/1,2“ –  upovedomenie o návrhu    rozhodnutia a výzva na vyjadrenie sa k podkladom rozhodnutia podľa § 33    ods. 2 správneho poriadku.    Bližšie informácie viď. priložený link:    https://www.ujd.gov.sk/uradna_tabula/s-3325-2023/

    https://cuet.slovensko.sk/sk/dokument/0aa7acfe-5fd1-412b-86bb-6453610c2a45